Aktuálne v legislatíve

strana 1 z 4


 • Povinnosť oznamovania

  • 14.12.2018

  Povinnosť oznamovania (podľa čl. 7 nariadenia REACH) pre dovozcov a výrobcov predmetov obsahujúce nižšie uvedenú SVHC látku je do 27. 12. 2018. Táto povinnosť sa týka nasledujúcich 10 SVHC látok (zaradených do kandidátskeho zoznamu 27. 6....

 • Harmonizované normy v septembri 2018

  • 26.10.2018

  V Úradnom vestníku EÚ boli v septembri zverejnené nasledovné názvy a odkazy harmonizovaných...

 • Harmonizované normy v auguste 2018

  • 20.09.2018

  V Úradnom vestníku EÚ boli k 10.8. 2018 zverejnené nasledovné názvy a odkazy harmonizovaných...

 • Harmonizované normy v júli 2018

  • 19.07.2018

  V Úradnom vestníku EÚ boli k 15.7. 2018 zverejnené nasledovné názvy a odkazy harmonizovaných...

 • Rozšírenie kandidátskeho zoznamu

  • 17.07.2018

  Dňa 27. 6. 2018 agentúra ECHA (Európska chemická agentúra) rozšírila Kandidátsky zoznam (KS) o desať SVHC látok (látok vzbudzujúce veľmi vážne obavy), teraz KS obsahuje 191...

 • Materiály a predmety z plastov určených pre styk s potravinami

  • 27.06.2018

  Bolo vydané nariadenie Komisie (EÚ) 2018/831 z 5. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o materiáloch a výrobkov z plastov určených na styk s...

 • Harmonizované normy v júni 2018

  • 20.06.2018

  V Úradnom vestníku EÚ boli k 15. júnu 2018 zverejnené nasledovné názvy a odkazy harmonizovaných...

 • Európska Komisia pripravuje zmenu záznamov u štyroch ftalátov v prílohe XIV nariadenia REACH

  • 07.06.2018

  5. 6. 2018 na webovej stránke ECHA bola v mene Európskej komisie začala verejná konzultácia k zmene záznamov u štyroch ftalátov v prílohe XIV nariadenia...

 • Nové zmeny prílohy XVII nariadenia REACH

  • 30.05.2018

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/588: dopĺňa novú položku č. 71: 1-methylpyrrolidin-2-on (NMP) CAS 872-50-4, ES 212-828-1, obmedzenie sa týka uvádzania na trh NMP ako látky samotné alebo v zmesiach v koncentrácii rovnej 0,3% alebo vyššej a výroby alebo použitia NMP ako látky samotné alebo v zmesiach v...

strana 1 z 4
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník