Pripravovaná legislatíva SR

Pripravuje sa návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, o požiadavkách na niektoré výrobky a o zmene niektorých súvisiacich zákonov.

Návrh zákona implementuje nařízení EP a Rady (EU)2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků, které je v celém rozsahu aplikovatelné ode dne 13. prosince 2024, po schválení návrhu zákona bude zákon č. 102/2001 Sb. zrušen a také prováděcí předpisy týkající se požadavků na označování obuvi, výrobků z křišťálového skla a textilií, návrh zákona mění zákon o ochraně spotřebitele, zákon o dozoru nad trhem s výrobky

Současně se připravuje návrh nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky na označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech
Po schválení návrhu zákona o obecné bezpečnosti bude zrušena vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech.

Možnost připomínkovat návrh zákona do 29. 2. 2024, všechny dokumenty včetně formuláře jsou uloženy ZDE, připomínky, komentáře lze poslat na adresu: pripominkovani@komora.cz

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník