Novo vydaná legislatíva

Nariadenie vlády č. 45/2023 Zb. ktorým sa mení nariadenie vlády č. 481/2012 Zb. o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení neskorších predpisov (použije sa od 1. 3. 2023)

Vyhláška č. 47/2023 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (použije se od 1. 3. 2023)

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník