Hodnotenie limitov koncentrácie kadmia v recyklovanom PVC

Európska komisia (EK) požiadala agentúru ECHA, aby pripravila správu, ktorá by pomohla preskúmania bodu 4 záznamu 23. pre kadmium a jeho zlúčeniny v zmesiach a výrobkoch obsahujúcich recyklovaný PVC prílohy XVII nariadenia REACH.

Bod 4 se týká přiznané odchylky pro aplikace uvedené v bodě a) až e):

a) profily a tuhé desky používané ve stavebnictví;

b) dveře, okna, předokenní rolety, stěny, žaluzie, oplocení a střešní žlaby;

c) venkovní podlahy a terasy;

d) kabelovody;

e) potrubí pro rozvod nepitné vody, jestliže je recyklovaný PVC použit ve střední vrstvě vícevrstvého potrubí a je zcela zakryt vrstvou nově vyrobeného PVC splňujícího požadavky odstavce 1 výše.

Zpráva Evaluation of current concentration limits for cadmium in recycled PVC hodnotí čtyři scénáře A, B, C a D.
EK na základě této hodnotící zprávy zváží, zda zahájit příslušná opatření vedoucí ke změně této odchylky.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník