Aktuálne v legislatíve

strana 3 z 3
 • Zákon o odpadech

  • 22.09.2014

  Změny zákona o...

 • Vyhlásenie výrobcov: nový zákon zlepší situáciu v zbere odpadov

  • 18.08.2014

  Najväčší slovenskí výrobcovia a dovozcovia uvádzajúci na slovenský trh majoritné množstvá obalov a elektrospotrebičov, odmietajú tvrdenia podpredsedu strany Most-Híd Zsolta Simona o údajne nepriaznivých dopadoch zákona o odpadoch na zber odpadov. Naopak, zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti...

 • Věcný záměr zákona o posuzování shody stanovených výrobků

  • 11.08.2014

  V připomínkovém řízení je nyní věcný záměr zákona o posuzování shody stanovených výrobků. Stávající právní úprava představovaná zákonem č. 22/1997 Sb. totiž neřeší veškeré aspekty pro uplatňování společného rámce EU (NLF) pro uvádění výrobků na trh, ani řádnou aplikaci připravovaných přímo...

 • Harmonizované normy v červenci 2014

  • 11.08.2014

  V Úředním věstníku EU byly v červenci zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných...

 • Nový praktický sprievodca pre medziprodukty bol zverejnený

  • 09.07.2014

  Nový praktický sprievodca pomáha registrujúcim a následným užívateľom konať v súlade s požiadavkami pre medziprodukty podľa nariadenia REACH a identifikovať informácie, ktoré je potrebné uviesť v registračnej dokumentácii. Tento dokument poskytuje rad praktických príkladov ilustrujúcich typy...

 • Harmonizované normy v červnu 2014

  • 09.07.2014

  V Úředním věstníku EU byly v červnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných...

 • EkotoxInfo - obmedzenia použitia - 1,4-dichlórbenzén

  • 20.06.2014

  V zmysle nariadenia Komisie (EU) č. 474/2014 zo dňa 8. mája 2014, ktorým se mení príloha XVII nariadenia Európského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), od 1. júna 2014 sa obmedzuje použitie...

 • Harmonizované normy květen 2014

  • 10.06.2014

  V Úředním věstníku EU byly v květnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných...


 • Stavební výrobky

  • 10.06.2014

  V Úředním věstníku EU byla vydána následující dvě...

 • Rádiová zařízení

  • 10.06.2014

  S účinkem od 13. června 2016 bude zrušena směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich...

 • CEFIC: ESCom Phrase Catalogue V 1.4; 26 May 2014

  • 05.06.2014

  ESCom štandard pre komunikáciu expozičných scenárov (ES) medzi IT systémami bol vyvinutý na umožnenie konzistentnej a harmonizovanej komunikácie ES v dodávateľskom...

 • EkotoxInfo: 9. ECHA Stakeholder's Day

  • 30.05.2014

  9. stretnutie ECHA v...

 • BLUE GUIDE

  • 26.05.2014

  Příručka o implementaci EU pravidel na výrobky -...

 • Novela zákona č. 505/1990 o metrologii

  • 26.05.2014

  Až do 4.6.2014 je nyní v připomínkovém řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších...

 • OPRAVA ECHA novinky o nadobudnutí platnosti zmeny prílohy I PIC nariadenia

  • 02.05.2014

  ECHA e-News zverejnenila 30.04.2014 oznámil, že "Európska komisia upravila zoznam chemických látok, na ktoré sa vzťahuje oznámenie o vývoze (príloha I) podľa nariadenia o PIC dňa 21. februára roku 2014. Pozmeňovací návrh sa týka obdobia od 1. mája 2014. "Toto oznámenie bolo neúmyselne...


strana 3 z 3
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník