• Úvod
  • Aktuálne v legislatíve
  • Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1149, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1149, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok

Nariadenie (EÚ) 2020/1149 rozširuje prílohu XVII nariadenia REACH o novú položku č. 74: diizokyanáty, O = C = NR-N = C = O, kde R je alifatická alebo aromatická uhľovodíková jednotka nešpecifikovanej dĺžky.

Diisokyanáty se používají ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu,  pro výrobu polyuretanů,  nátěrů, těsnících materiálů a pěn. Diisokyanáty mají sensibilizující a dráždivé účinky na kůži, sliznice dychacích cest a oční spojivky. Omezení uvádění diisokyanátů na trh jako samotné látky nebo složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití nastane od 24. 2. 2022.  Zákaz používání diisokyanátů jako samotné látky nebo složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití v koncentraci vyšší než 1 % hmotnostních nastane 14. 8. 2023, pokud nebude zajištěna před použitím těchto látek pro průmyslové nebo profesionální uživatele úspěšně složená odborná příprava o bezpečném používání těchto látek.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník