Priemerné mesačné ceny plastov

Aktuálne ceny plastov v strednej Európe. História vývoja cien jednotlivých typov termoplastov za posledných 11 rokov.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - december 2020

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.09
 • price-up
 • 7.53 %
 • price-down
 • 6.77 %

HDPE vyfukovací typ

1.10
 • price-up
 • 5.42 %
 • price-down
 • 6.74 %

HDPE fóliový typ

1.07
 • price-up
 • 5.79 %
 • price-down
 • 8.66 %

LDPE vstrekovací typ

1.21
 • price-up
 • 11.8 %
 • price-up
 • 4.55 %

LDPE fóliový typ

1.18
 • price-up
 • 18.9 %
 • price-up
 • 6.98 %

LLDPE standard

1.05
 • price-up
 • 0.73 %
 • price-down
 • 7.65 %

PP homo

1.15
 • price-up
 • 6.72 %
 • price-down
 • 5.02 %

PP blok

1.21
 • price-up
 • 5.16 %
 • price-down
 • 5.65 %

PP random

1.27
 • price-up
 • 3.61 %
 • price-down
 • 4.75 %

PET vyfukovanie fliaš

0.77
 • price-up
 • 5.75 %
 • price-down
 • 14.8 %

PS HIPS

1.26
 • price-up
 • 0.51 %
 • price-down
 • 14.9 %

PS GPPS

1.32
 • price-up
 • 16.2 %
 • price-down
 • 6.14 %

PA 6 (natural)

2.55
 • price-up
 • 3.98 %
 • price-up
 • 1.23 %

PA 66 (natural)

3.33
 • price-up
 • 0.85 %
 • price-up
 • 7.64 %

ABS (natural)

1.88
 • price-up
 • 10 %
 • price-down
 • 1.33 %

SAN transparent

2.15
 • price-up
 • 11.2 %
 • price-down
 • 2.39 %

PMMA transparent

3.01
 • price-up
 • 6.84 %
 • price-down
 • 9.79 %

POM (natural)

1.82
 • price-down
 • 1.06 %
 • price-down
 • 3.20 %

PC transparent

2.66
 • price-up
 • 20.8 %
 • price-down
 • 12.3 %
Ceny plastov poskytuje Plastech.pl

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najbližšie výstavy