Priemerné mesačné ceny plastov

Aktuálne ceny plastov v strednej Európe. História vývoja cien jednotlivých typov termoplastov za posledných 11 rokov.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - október 2018

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.30
 • price-down
 • 1.15 %
 • price-up
 • 4.69 %

HDPE vyfukovací typ

1.30
 • price-up
 • 1.53 %
 • price-up
 • 4.49 %

HDPE fóliový typ

1.30
 • price-up
 • 3.23 %
 • price-up
 • 6.31 %

LDPE vstrekovací typ

1.28
 • price-down
 • 0.45 %
 • price-down
 • 8.42 %

LDPE fóliový typ

1.21
 • price-down
 • 0.09 %
 • price-down
 • 8.13 %

LLDPE standard

1.17
 • price-down
 • 0.29 %
 • price-down
 • 9.55 %

PP homo

1.34
 • price-up
 • 0.77 %
 • price-up
 • 4.87 %

PP blok

1.42
 • price-up
 • 0.23 %
 • price-up
 • 7.34 %

PP random

1.46
 • price-up
 • 0.22 %
 • price-up
 • 4.56 %

PET vyfukovanie fliaš

1.25
 • price-down
 • 1.01 %
 • price-up
 • 24.5 %

PS HIPS

1.66
 • price-down
 • 2.02 %
 • price-down
 • 0.22 %

PS GPPS

1.53
 • price-down
 • 2.75 %
 • price-down
 • 1.52 %

PA 6 (natural)

2.58
 • price-down
 • 0.09 %
 • price-up
 • 1.07 %

PA 66 (natural)

2.87
 • price-down
 • 0.09 %
 • price-down
 • 1.24 %

ABS (natural)

2.13
 • price-down
 • 0.74 %
 • price-down
 • 2.93 %

SAN transparent

2.16
 • price-down
 • 0.09 %
 • price-up
 • 8.26 %

PMMA transparent

2.99
 • price-down
 • 1.24 %
 • price-up
 • 1.51 %

POM (natural)

1.92
 • price-down
 • 0.93 %
 • price-down
 • 4.17 %

PC transparent

3.16
 • price-down
 • 3.97 %
 • price-up
 • 4.6 %

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy