Priemerné mesačné ceny plastov

Aktuálne ceny plastov v strednej Európe. História vývoja cien jednotlivých typov termoplastov za posledných 11 rokov.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - február 2019

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.22
 • price-up
 • 21.4 %
 • price-down
 • 2.97 %

HDPE vyfukovací typ

1.25
 • price-up
 • 24.7 %
 • price-up
 • 0 %

HDPE fóliový typ

1.23
 • price-up
 • 23.1 %
 • price-up
 • 0.44 %

LDPE vstrekovací typ

1.19
 • price-up
 • 13.2 %
 • price-down
 • 11.4 %

LDPE fóliový typ

1.14
 • price-up
 • 10 %
 • price-down
 • 11.6 %

LLDPE standard

1.17
 • price-up
 • 13.8 %
 • price-down
 • 9.65 %

PP homo

1.30
 • price-up
 • 33.1 %
 • price-down
 • 1.74 %

PP blok

1.38
 • price-up
 • 36.3 %
 • price-up
 • 2 %

PP random

1.41
 • price-up
 • 35.6 %
 • price-down
 • 2.00 %

PET vyfukovanie fliaš

1.30
 • price-up
 • 26.8 %
 • price-up
 • 16.9 %

PS HIPS

1.48
 • price-up
 • 32 %
 • price-down
 • 14.0 %

PS GPPS

1.36
 • price-up
 • 24.7 %
 • price-down
 • 15.5 %

PA 6 (natural)

2.69
 • price-up
 • 22 %
 • price-up
 • 4.91 %

PA 66 (natural)

3.14
 • price-up
 • 16.2 %
 • price-up
 • 8.69 %

ABS (natural)

1.93
 • price-up
 • 19.9 %
 • price-down
 • 14.9 %

SAN transparent

2.61
 • price-up
 • 69.7 %
 • price-up
 • 17.4 %

PMMA transparent

3.26
 • price-up
 • 67.2 %
 • price-up
 • 7.03 %

POM (natural)

1.83
 • price-up
 • 5.29 %
 • price-down
 • 4.55 %

PBT (natural)

0.00
 • price-down
 • 100 %
 • -

PC transparent

3.00
 • price-up
 • 20.7 %
 • price-down
 • 7.70 %

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty