Priemerné mesačné ceny plastov

Aktuálne ceny plastov v strednej Európe. História vývoja cien jednotlivých typov termoplastov za posledných 11 rokov.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - máj 2018

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.22
 • price-down
 • 0.17 %
 • price-down
 • 10.8 %

HDPE vyfukovací typ

1.20
 • price-down
 • 0.15 %
 • price-down
 • 10.4 %

HDPE fóliový typ

1.20
 • price-up
 • 0.44 %
 • price-down
 • 9.30 %

LDPE vstrekovací typ

1.27
 • price-up
 • 0.11 %
 • price-down
 • 10.9 %

LDPE fóliový typ

1.22
 • price-down
 • 0.18 %
 • price-down
 • 12.1 %

LLDPE standard

1.19
 • price-up
 • 1.91 %
 • price-down
 • 8.72 %

PP homo

1.29
 • price-up
 • 1.2 %
 • price-up
 • 1.01 %

PP blok

1.35
 • price-up
 • 1.96 %
 • price-down
 • 1.57 %

PP random

1.41
 • price-up
 • 0.4 %
 • price-down
 • 1.74 %

PET vyfukovanie fliaš

1.17
 • price-up
 • 2.83 %
 • price-up
 • 18.1 %

PS HIPS

1.68
 • price-down
 • 3.30 %
 • price-down
 • 1.63 %

PS GPPS

1.57
 • price-down
 • 2.95 %
 • price-down
 • 0.58 %

PA 6 (natural)

2.47
 • price-down
 • 2.08 %
 • price-down
 • 5.65 %

PA 66 (natural)

2.82
 • price-down
 • 2.08 %
 • price-down
 • 8.58 %

ABS (natural)

2.20
 • price-down
 • 1.77 %
 • price-down
 • 5.02 %

SAN transparent

2.15
 • price-down
 • 1.44 %
 • price-down
 • 2.75 %

PMMA transparent

2.96
 • price-down
 • 2.08 %
 • price-up
 • 7.86 %

POM (natural)

1.86
 • price-down
 • 1.09 %
 • price-down
 • 9.11 %

PC transparent

3.32
 • price-up
 • 3.97 %
 • price-up
 • 9.99 %

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty