Priemerné mesačné ceny granulátov plastov

Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - január 2023

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.43
 • price-down
 • 4.89 %
 • price-down
 • 15.6 %

HDPE vyfukovací typ

1.44
 • price-down
 • 6.07 %
 • price-down
 • 16.2 %

HDPE fóliový typ

1.39
 • price-down
 • 6.26 %
 • price-down
 • 17.3 %

LDPE vstrekovací typ

1.51
 • price-down
 • 4.76 %
 • price-down
 • 26.6 %

LDPE fóliový typ

1.46
 • price-down
 • 4.25 %
 • price-down
 • 25.8 %

LLDPE standard

1.47
 • price-down
 • 7.80 %
 • price-down
 • 25.4 %

PP homo

1.38
 • price-down
 • 4.49 %
 • price-down
 • 30.8 %

PP blok

1.46
 • price-down
 • 3.85 %
 • price-down
 • 31.8 %

PP random

1.57
 • price-down
 • 5.82 %
 • price-down
 • 29.8 %

PET vyfukovanie fliaš

1.23
 • price-down
 • 8.32 %
 • price-down
 • 20.1 %

PS HIPS

2.17
 • price-up
 • 6.84 %
 • price-down
 • 1.98 %

PS GPPS

2.07
 • price-up
 • 5.58 %
 • price-down
 • 2.54 %

PA 6 (natural)

3.48
 • price-down
 • 5.01 %
 • price-up
 • 12.4 %

PA 66 (natural)

0.00
 • -
 • price-down
 • 100 %

ABS (natural)

2.43
 • price-down
 • 3.71 %
 • price-down
 • 31.7 %

SAN transparent

0.00
 • -
 • price-down
 • 100 %

PMMA transparent

0.00
 • -
 • price-down
 • 100 %

POM (natural)

3.73
 • price-up
 • 0.03 %
 • price-down
 • 3.59 %

PC transparent

3.94
 • price-down
 • 2.34 %
 • price-down
 • 10.3 %
Ceny plastov poskytuje Plastech.pl

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník