Priemerné mesačné ceny plastov

Aktuálne ceny plastov v strednej Európe. História vývoja cien jednotlivých typov termoplastov za posledných 11 rokov.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - jún 2018

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.30
 • price-up
 • 6.95 %
 • price-down
 • 1.67 %

HDPE vyfukovací typ

1.23
 • price-up
 • 2.4 %
 • price-down
 • 4.89 %

HDPE fóliový typ

1.25
 • price-up
 • 3.56 %
 • price-down
 • 2.56 %

LDPE vstrekovací typ

1.30
 • price-up
 • 2.43 %
 • price-down
 • 5.24 %

LDPE fóliový typ

1.21
 • price-down
 • 0.68 %
 • price-down
 • 9.64 %

LLDPE standard

1.17
 • price-down
 • 1.27 %
 • price-down
 • 9.71 %

PP homo

1.32
 • price-up
 • 2.2 %
 • price-up
 • 5.2 %

PP blok

1.39
 • price-up
 • 2.77 %
 • price-up
 • 4.06 %

PP random

1.43
 • price-up
 • 1.81 %
 • price-up
 • 2.79 %

PET vyfukovanie fliaš

1.27
 • price-up
 • 8.24 %
 • price-up
 • 27.8 %

PS HIPS

1.66
 • price-down
 • 0.77 %
 • price-up
 • 1.92 %

PS GPPS

1.54
 • price-down
 • 2.11 %
 • price-up
 • 1 %

PA 6 (natural)

0.37
 • price-down
 • 85.1 %
 • price-down
 • 85.8 %

PA 66 (natural)

2.80
 • price-down
 • 0.49 %
 • price-down
 • 8.14 %

ABS (natural)

2.28
 • price-up
 • 3.3 %
 • price-up
 • 0.35 %

SAN transparent

2.16
 • price-up
 • 0.26 %
 • price-down
 • 1.24 %

PMMA transparent

2.95
 • price-down
 • 0.49 %
 • price-up
 • 7.54 %

POM (natural)

1.87
 • price-up
 • 0.63 %
 • price-down
 • 7.92 %

PC transparent

3.32
 • price-down
 • 0.00 %
 • price-up
 • 10.2 %

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy