Priemerné mesačné ceny plastov

Aktuálne ceny plastov v strednej Európe. História vývoja cien jednotlivých typov termoplastov za posledných 11 rokov.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - január 2019

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.21
 • price-down
 • 2.30 %
 • price-down
 • 1.85 %

HDPE vyfukovací typ

1.24
 • price-down
 • 1.72 %
 • price-up
 • 2.59 %

HDPE fóliový typ

1.22
 • price-down
 • 1.93 %
 • price-up
 • 1.26 %

LDPE vstrekovací typ

1.18
 • price-down
 • 3.29 %
 • price-down
 • 12.1 %

LDPE fóliový typ

1.13
 • price-down
 • 4.36 %
 • price-down
 • 10.3 %

LLDPE standard

1.14
 • price-down
 • 1.25 %
 • price-down
 • 7.33 %

PP homo

1.30
 • price-down
 • 1.65 %
 • price-up
 • 0.24 %

PP blok

1.36
 • price-down
 • 2.58 %
 • price-up
 • 0.98 %

PP random

1.39
 • price-down
 • 1.40 %
 • price-down
 • 0.68 %

PET vyfukovanie fliaš

1.10
 • price-down
 • 4.09 %
 • price-up
 • 4.06 %

PS HIPS

1.51
 • price-down
 • 1.61 %
 • price-down
 • 8.80 %

PS GPPS

1.41
 • price-down
 • 1.06 %
 • price-down
 • 9.02 %

PA 6 (natural)

2.62
 • price-up
 • 5.55 %
 • price-up
 • 2.16 %

PA 66 (natural)

2.74
 • price-down
 • 0.24 %
 • price-down
 • 5.42 %

ABS (natural)

1.94
 • price-down
 • 5.56 %
 • price-down
 • 9.76 %

SAN transparent

2.20
 • price-down
 • 0.77 %
 • price-up
 • 0.43 %

PMMA transparent

3.33
 • price-up
 • 5.88 %
 • price-up
 • 9.33 %

POM (natural)

1.86
 • price-down
 • 3.27 %
 • price-down
 • 2.56 %

PC transparent

3.10
 • price-down
 • 4.61 %
 • price-down
 • 2.95 %

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najbližšie výstavy