Priemerné mesačné ceny plastov

Aktuálne ceny plastov v strednej Európe. História vývoja cien jednotlivých typov termoplastov za posledných 11 rokov.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - marec 2019

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.23
 • price-up
 • 1.03 %
 • price-down
 • 0.18 %

HDPE vyfukovací typ

1.24
 • price-down
 • 0.66 %
 • price-up
 • 1.94 %

HDPE fóliový typ

1.25
 • price-up
 • 1.59 %
 • price-up
 • 4.96 %

LDPE vstrekovací typ

1.20
 • price-up
 • 0.47 %
 • price-down
 • 8.95 %

LDPE fóliový typ

1.13
 • price-down
 • 1.13 %
 • price-down
 • 10.5 %

LLDPE standard

1.17
 • price-up
 • 0.68 %
 • price-down
 • 1.87 %

PP homo

1.33
 • price-up
 • 2.39 %
 • price-up
 • 2.4 %

PP blok

1.39
 • price-up
 • 0.56 %
 • price-up
 • 4.21 %

PP random

1.44
 • price-up
 • 1.7 %
 • price-up
 • 1.72 %

PET vyfukovanie fliaš

1.14
 • price-down
 • 12.3 %
 • price-up
 • 0.6 %

PS HIPS

1.50
 • price-up
 • 0.98 %
 • price-down
 • 15.6 %

PS GPPS

1.39
 • price-up
 • 2.1 %
 • price-down
 • 16.3 %

PA 6 (natural)

2.70
 • price-up
 • 0.14 %
 • price-up
 • 7.37 %

PA 66 (natural)

3.08
 • price-down
 • 1.96 %
 • price-up
 • 7.68 %

ABS (natural)

1.95
 • price-up
 • 1.09 %
 • price-down
 • 12.8 %

SAN transparent

2.59
 • price-down
 • 0.55 %
 • price-up
 • 17.5 %

PMMA transparent

3.34
 • price-up
 • 2.38 %
 • price-up
 • 10.7 %

POM (natural)

1.83
 • price-down
 • 0.11 %
 • price-down
 • 2.68 %

PBT (natural)

0.00
 • price-down
 • 0 %
 • -

PC transparent

3.01
 • price-up
 • 0.27 %
 • price-down
 • 6.2 %

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty