Priemerné mesačné ceny granulátov plastov

Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - máj 2023

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.32
 • price-down
 • 5.40 %
 • price-down
 • 39.3 %

HDPE vyfukovací typ

1.33
 • price-down
 • 6.48 %
 • price-down
 • 38.0 %

HDPE fóliový typ

1.29
 • price-down
 • 5.75 %
 • price-down
 • 39.6 %

LDPE vstrekovací typ

1.44
 • price-down
 • 6.83 %
 • price-down
 • 39.1 %

LDPE fóliový typ

1.31
 • price-down
 • 5.3 %
 • price-down
 • 42.4 %

LLDPE standard

1.25
 • price-down
 • 10.5 %
 • price-down
 • 45.5 %

PP homo

1.40
 • price-down
 • 2.56 %
 • price-down
 • 41.5 %

PP blok

1.49
 • price-down
 • 2.50 %
 • price-down
 • 39.9 %

PP random

1.35
 • price-down
 • 5.51 %
 • price-down
 • 49.7 %

PET vyfukovanie fliaš

1.13
 • price-down
 • 3.68 %
 • price-down
 • 32.8 %

PS HIPS

2.04
 • price-down
 • 1.30 %
 • price-down
 • 25.8 %

PS GPPS

1.96
 • price-down
 • 1.49 %
 • price-down
 • 26.3 %

PA 6 (natural)

3.32
 • price-up
 • 1.72 %
 • price-down
 • 18.5 %

ABS (natural)

2.75
 • price-up
 • 13 %
 • price-down
 • 20.8 %

POM (natural)

2.75
 • price-down
 • 26.4 %
 • price-down
 • 39.2 %

PC transparent

4.37
 • price-up
 • 8.14 %
 • price-down
 • 20.1 %
Ceny plastov poskytuje Plastech.pl

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník