Priemerné mesačné ceny granulátov plastov

Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - júl 2021

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.72
 • price-down
 • 15.0 %
 • price-up
 • 81.3 %

HDPE vyfukovací typ

1.73
 • price-down
 • 13.9 %
 • price-up
 • 82.5 %

HDPE fóliový typ

1.73
 • price-down
 • 10.8 %
 • price-up
 • 82.3 %

LDPE vstrekovací typ

2.07
 • price-down
 • 4.17 %
 • price-up
 • 105 %

LDPE fóliový typ

1.96
 • price-down
 • 9.19 %
 • price-up
 • 114 %

LLDPE standard

2.01
 • price-down
 • 7.98 %
 • price-up
 • 103 %

PP homo

1.89
 • price-down
 • 11.4 %
 • price-up
 • 90.7 %

PP blok

1.95
 • price-down
 • 10.8 %
 • price-up
 • 84.3 %

PP random

2.03
 • price-down
 • 12.3 %
 • price-up
 • 83.8 %

PET vyfukovanie fliaš

1.12
 • price-down
 • 10.1 %
 • price-up
 • 54.6 %

PS HIPS

1.96
 • price-down
 • 15.6 %
 • price-up
 • 59.3 %

PS GPPS

1.88
 • price-down
 • 13.6 %
 • price-up
 • 65.4 %

PA 6 (natural)

2.89
 • price-down
 • 4.47 %
 • price-up
 • 19.1 %

PA 66 (natural)

4.39
 • price-up
 • 0.6 %
 • price-up
 • 42.7 %

ABS (natural)

3.33
 • price-down
 • 7.94 %
 • price-up
 • 111 %

SAN transparent

3.00
 • price-down
 • 1.77 %
 • price-up
 • 45.5 %

PMMA transparent

3.86
 • price-down
 • 1.41 %
 • price-up
 • 34.9 %

POM (natural)

3.24
 • price-up
 • 17.3 %
 • price-up
 • 79.2 %

PC transparent

4.04
 • price-down
 • 0.87 %
 • price-up
 • 57.1 %
Ceny plastov poskytuje Plastech.pl

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy