Priemerné mesačné ceny granulátov plastov

Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - február 2024

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.31
 • price-up
 • 5 %
 • price-down
 • 11.6 %

HDPE vyfukovací typ

1.38
 • price-up
 • 7.56 %
 • price-down
 • 6.91 %

HDPE fóliový typ

1.35
 • price-up
 • 9.51 %
 • price-down
 • 5.94 %

LDPE vstrekovací typ

1.44
 • price-up
 • 9.52 %
 • price-down
 • 9.00 %

LDPE fóliový typ

1.47
 • price-up
 • 17.5 %
 • price-down
 • 3.20 %

LLDPE standard

1.37
 • price-up
 • 9.61 %
 • price-down
 • 12.1 %

PP homo

1.45
 • price-up
 • 4.17 %
 • price-up
 • 0.34 %

PP blok

1.50
 • price-up
 • 12.1 %
 • price-down
 • 3.92 %

PP random

1.54
 • price-up
 • 9.18 %
 • price-down
 • 7.34 %

PET vyfukovanie fliaš

1.20
 • price-up
 • 2.93 %
 • price-up
 • 2.59 %

PS HIPS

1.93
 • price-up
 • 2.83 %
 • price-down
 • 10.3 %

PS GPPS

1.81
 • price-up
 • 1.4 %
 • price-down
 • 11.5 %

PA 6 (natural)

2.75
 • price-up
 • 0.36 %
 • price-down
 • 16.1 %

ABS (natural)

2.13
 • price-down
 • 3.30 %
 • price-down
 • 10.8 %

POM (natural)

2.77
 • price-down
 • 17.2 %
 • price-down
 • 25.0 %

PC transparent

3.53
 • price-down
 • 3.47 %
 • price-down
 • 9.62 %
Ceny plastov poskytuje Plastech.pl

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník