Online webinár: Zmeny v oblasti DPH účinné od 1.1.2025

  • 23.07.2024 - 23.07.2024 | online |
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP 2 pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému „Zmeny v oblasti DPH účinné od 1.1.2025“.

Zákon o DPH zaznamenáva jednu z najvýznamnejších novelizácií za ostatné obdobie, ktorá sa dotkne predovšetkým spôsobu DPH registrácie tuzemskej zdaniteľnej osoby ako aj zahraničnej zdaniteľnej osoby. Ďalej sa zavádza nová osobitná úprava pre malé podniky, ktorá umožní dodávať tovar a poskytovať služby s oslobodením od DPH.

Medzi ďalšie zmeny patrí zavedenie možnosti samozdanenia pri dovoze tovaru, spresnenie zdanenia online školení, zníženie hranice pre vydávanie bločkov z registračnej pokladnice, a pod.

Lektor, JUDr. Ing.  Peter Schmidt  pracuje ako daňový poradca. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť daňových kontrol a daňových sporov ako aj na oblasť dane z pridanej hodnoty.

Webinár je určený malým a stredným podnikateľom vrátane Bratislavského kraja

Termín konania: 23.7.2024

Registrácia do 27.6.2024 tu:

Kontakt

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške do  100 € v zmysle č. J) bod 2. Schémy minimálnej pomoci z prostriedkov Programu Slovensko na podporu malého a stredného podnikania v SR. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník