Základné pojmy

strana 1 z 1
 • Technické normy a plasty

  • 12.06.2015

  Ste výrobcom, dovozcom alebo užívateľom plastových výrobkov alebo dodávateľom surovín na ich...

 • Karta bezpečnostných údajov (SDS; MSDS)

  • 13.11.2014

  Aktualizácia...

 • Obecná bezpečnost výrobků

  • 09.07.2014

  S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků byla v Úředním věstníku EU zveřejněna následující prováděcí...

 • Bezpečnost hraček

  • 09.07.2014

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček byla...

 • Zákon o obaloch a právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v SR

  • 03.07.2014

  Súhrn najdôležitejších zákonov, ktoré súvisia s problematikou odpadov, najmä s problematikou odpadov z...

 • CLP

  • 28.05.2014

  Klasifikácia nebezpečných chemických látok a...

 • Nanomateriály

  • 28.05.2014

  Nanomateriály sú podľa odporúčania, ktoré prijala Európska komisia, materiály, ktorých hlavné zložky majú rozmer 1 až 100 miliardtín...

 • Všeobecná bezpečnosť výrobkov

  • 28.05.2014

  Európske právne predpisy zaisťujú vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. Na produkty uvedené na trh v rámci vnútorného trhu sa vzťahujú všeobecné bezpečnostné...

 • Chemická bezpečnosť výrobkov

  • 28.05.2014

  Existuje široká škála rôznych chemických látok používaných v bežných výrobkoch a mnohé nebezpečné látky sa šíria do životného prostredia z výroby, používania a likvidácie výrobkov. Súčasťou nakladania s chemikáliami v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov je aj nakladanie s...

 • REACH

  • 27.03.2014

  Európska chemická legislatíva...

strana 1 z 1
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník