Výpočet plastovej dane plastových obalových odpadov, ktoré neprešli recykláciou

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2021/770 o výpočte vlastného zdroja z plastových odpadov z obalov, ktoré nie sú recyklované, o metódach a postupe sprístupňovanie tohto vlastného zdroja, o opatreniach ku krytiu hotovostného nároku a o niektorých aspektoch vlastného zdroja z hrubého národného dôchodku.

Výpočet vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů je uveden
v
 článku 6 (EU, Euratom) 2021/770 (slovenská verze):

1. Vlastní zdroj z nerecyklovaných plastových obalových odpadů se vypočítá podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí (EU, Euratom)2020/2053 (slovenská verze). Hmotnost plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, se vypočítá podle článku 6a směrnice 94/62/ES (slovenská verze) a podle metodiky stanovené v rozhodnutí 2005/270/ES (slovenská verze) a zejména v jeho článku 6c.

2. Za každý členský stát se částka vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů vypočítává v eurech.

3. Částka vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů v daném roce se určí na základě prognózy uvedené v čl. 5 odst. 4.

Poplatek za "plastovou daň" nehradí výrobce obalů nebo společnosti, které uvádějí obaly na trh, hradí ho členské státy. Rok 2021 je prvním rokem, kdy bude poplatek hrazen. Předpokládá se do budoucna s přenesením zátěže  "plastové daně" na výrobce obalůVýše poplatku je stanovena na 0,8 EUR/kg nerecyklovatelných plastů v daném roce.

"Plastová daň" za nerecyklovatelné plastové obalové odpady podporuje oběhové hospodářství a navazuje na povinné cíle evropské legislativy.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník