• Úvod
  • Aktuálne v legislatíve
  • Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh, mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) 2019/1020 a ruší nariadenie (EÚ) 305/2011

Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh, mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) 2019/1020 a ruší nariadenie (EÚ) 305/2011

30. 3. 2022 boli na EUR-Lexe zverejnené dokumenty COM/2022/144 final (en), Annexex 1 to 7: návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh, mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) 2019/1020 a ruší nariadenie (EÚ) 305/2011, sedem príloh k tomuto návrhu nariadenia.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník