Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek a o zrušení smernice 2009/48/ES

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES: C/2024/1577 (slovenská verze)

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník