Vyhláška o podrobnostiach nakladania s niektorými výrobkami s ukončenou životnosťou

Vyhláška č. 16/2022 Zb. o podrobnostiach nakladania s niektorými výrobkami s ukončenou životnosťou (delená účinnosť viď §34), je vykonávacím predpisom k zákonu č. 542/2020 Zb. o výrobkoch s ukončenou životnosťou, ktorý novo upravuje odpadové hospodárstvo.

Vyhláška č. 16/2022 Sb. se týká elektrického a elektronického zařízení (elektrozařízení), baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel.

příloze č. 7 je uveden seznam vybraných technických norem stanovující standardy pro nakládání s odpadními elektrozařízeními a pro ověření, že zpracovatel odpadních elektrozařízení nakládá s odpadními elektrozařízeními v souladu se stanovenými technickými požadavky. Zvýšenou informovaností konečných uživatelů ohledně nakládání s výrobky s ukončenou životností, zlepšením a ověřováním vykazovaných evidencí těchto výrobků a zlepšením postupů při zpracování a dalším nakládání s výrobky s ukončenou životností by měla vyhláška č. 16/2022 Sb. cílit na zlepšení nakládání s výrobky s ukončenou životností a dosažení stanovených cílů zpětného odběru, recyklace a dalších způsobů využití.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník