Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 1

 • Rozmerové a tvarové tolerancie, akosť povrchu pri vstrekovaní termoplastov

  • 01.11.2018

  Vstrekovanie patrí k cyklickým procesom. Tie sa vyznačujú tým, že spracovávaný materiál sa v rámci cyklu v žiadnom okamihu nedostáva, z termodynamického hľadiska, do úplne rovnovážneho stavu vzhľadom na podmienky, v ktorých sa práve...

 • Velox - seminár extrúzia plastov

  • 06.11.2018

  Motto už 15. seminára usporiadaného spol. VELOX CMS je "prevencia vád, riešenie problémov a úspora nákladov a inovácie" pre extrúziu...

 • European Biomass to Power 2018

  • 07.11.2018

  V nadväznosti na svoje úspešné predchádzajúce ročníky, konferencia poskytne aktuálne témy o biomase na európskom trhu a jej novom vývoji a zameria sa na problémy súvisiace s udržateľnosťou a...

 • Future of Biogas Europe (Budúcnost bioplynu v Európe)

  • 07.11.2018

  Dvojdňové podujatie spojí vedúcich pracovníkov a odborníkov z celého hodnotového reťazca a poskytne fórum všetkým stranám pôsobiacim v oblasti anaeróbnej degradácie organickej hmoty a výroby obnoviteľnej energie vo forme...

 • Chemická legislatíva

  • 08.11.2018

  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), Nariadenie komisie (EÚ) 453/2010 – karty bezpečnostných údajov REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií, GHS (globálny...

 • ZLINTECH - prvá konferencia zameraná na Priemysel 4.0 v Zlínskom kraji

  • 14.11.2018

  Technologické inovačné centrum s.r.o. organizuje v stredu 14. novembra 2018 v zlínskom hoteli Baltaci Atrium konferenciu ZLINTECH. Jej cieľom je oboznámiť sa s trendami vývoja v oblasti hlavných priemyselných odvetví Zlínskeho kraja (dopoludňajšie časť) a predstaviť firemné projekty, ktoré sa už...

 • Nakladanie s odpadom

  • 15.11.2018

  Nové znenie schváleného zákona o odpadoch rieši odpadové hospodárstvo, obaly a odpady z...

 • The 2018 European Thermoplastic Compounding Summit

  • 21.11.2018

  Konferencia výrobcov z odvetvia...

 • Colnotarifné zatriedenie

  • 22.11.2018

  Jednodňový seminár je zameraný na oblasť pôvodu tovaru v medzinárodnom obchode medzi EÚ a tretími (nečlenskými) štátmi, správne preferenčné zaobchádzanie a plnenie preferenčných podmienok pri požadovaní výhod v súvislosti s dovozným...


 • LinkedIn nielen pre personalistov

  • 27.11.2018

  Seminár je určený majiteľom firiem a marketingovým...

 • Workshop „Prístup zameraný na človeka v praxi“

  • 28.11.2018

  Workshop je určený pre majiteľov, riaditeľov, konateľov, manažérov, HR manažérov, HR špecialistov na vzdelávanie a pre ďalších záujemcov o osobnostný...

 • Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2018

  • 29.11.2018

  Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025:...

 • Colné konanie pri dovoze a vývoze

  • 13.12.2018

  Jednodňový seminár je zameraný na oblasť colnej problematiky v súvislosti s dovozom a vývozom tovaru medzi EÚ a tretími (nečlenskými)...

 • Future of Polyolefins 2019

  • 16.01.2019

  Siedmy ročník Future of Polyolefins 2019 (Budúcnosť polyolefínov), ktorý organizuje agentúra ACI, sa uskutoční v Antwerpách v...

 • Maximising Propylene Yields 2019

  • 23.01.2019

  Šiesty ročník summitu ACI Maximising Propylene Yields 2019, ktorý sa zameriava na aktualizácie a budúce prognózy trendov ponuky a dopytu propylénových surovín, propylénových derivátov a samotného...

 • Lignofuels 2019

  • 13.02.2019

  Konferencia pre biopalivá a...

 • European Biopolymer Summit 2019

  • 13.02.2019

  Dvojdňová udalosť spája vedúcich pracovníkov, kľúčových odborníkov z oblasti priemyslu, výskumníkov a výrobcov bioplastov, aby si vymieňali svoje skúsenosti a výsledky výskumu vo všetkých aspektoch v tejto oblasti, najnovšie inovácie a...

 • European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

  • 27.02.2019

  Najnovšie inovácie a trvalo udržateľné technológie, ktoré formujú budúcnosť...

 • analytica 2020

  • 31.03.2020

  27. medzinárodný odborný veľtrh inštrumentálnej analytiky, laboratórnej techniky, biotechnológií a analytica...

strana 1 z 1
 

Kalendár seminárov

Archív semináre

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy