Nariadenie Komisie č. (EÚ) 2022/1616

Nariadenie Komisie (EÚ)2022/1616 (slovenská verzia) o materiáloch a predmetoch z recyklovaných plastov určených na styk s potravinami ao zrušení nariadenia (ES) č. 282/2008

K nařízení byla vzápětí vydána oprava z 21. 9. 2022 (slovenská verze opravy), přechodná ustanovení viz článek 31,  zvláštní přechodná ustanovení viz článek 32, částečná použitelnost viz článek 33, nařízení (ES) č. 282/2008 bude zrušeno 10. 10. 2022. Nařízení (ES) č. 282/2008 se nevztahuje na všechny recyklační technologie a recyklované plasty vyrobené technologiemi vyloučenými z působnosti tohoto nařízení (např. chemická depolymerizace, využití odřezků a šrotu a použití bariérových vrstev) nelze použít ani podle nařízení PIM tj. (EU)10/2011.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník