Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 4

 • IPA Slovakia - Deň údržbárov

  • 29.01.2020 - 29.01.2020

  Jedinečné podujatie, na ktorom sa aktívne riešia aktuálne témy v oblasti moderných prístupov k...

 • REACH autorizácia chemických látok

  • 31.01.2020 - 31.01.2020

  Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre autorizáciu chemických látok — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných...

 • Kybernetická bezpečnosť priemyselného podniku

  • 31.01.2020 - 31.01.2020

  Kybernetická bezpečnosť už dávno netrápi len finančné inštitúcie. Hackeri útočia na informačné a výrobné systémy firiem, cez malvéry sa odstavujú elektrárne, výroby veľkých podnikov, výrobné linky alebo sa „len“ zakódujú všetky dokumenty v...

 • REACH manažer kurz

  • 05.02.2020 - 06.02.2020

  Trojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej...

 • Seminár predaj a kúpa firmy

  • 05.02.2020 - 05.02.2020

  Pre majiteľov firiem a manažérov pripravuje spoločnosť predaj-firmy.sk celodenný seminár "Ako predať alebo kúpiť firmu". Dozviete sa komplexné informácie o procese, oceňovaní a právnych aspektoch predaja...

 • NX CAD

  • 10.02.2020 - 14.02.2020

  Základné školenie NX pre modelovanie, tvorbu zostáv a výkresov (Modeling, Assemblies a Drafting. Školenie je určené pre konštruktérov, trvanie 5...

 • Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci?

  • 10.02.2020 - 10.02.2020

  Seminár, na ktorom sa dozviete tipy a rady od Jána Košturiaka, ktorý je vyťažený manažér a popritom dokáže zosúladiť pracovný a osobný život, venuje sa svojim koníčkom, medzi ktoré patrí i jeho práca. Zaoberá sa inováciami a tým, ako prepojiť slobodu a kreativitu s...

 • IPA Seminár: Pracovná ergonomika

  • 11.02.2020 - 12.02.2020

  Znížte mieru zaťaženia ľudí ergonomickým projektovaním...

 • IPA Seminár: Trendy vo vnútropodnikovej logistike

  • 13.02.2020 - 14.02.2020

  Sklady sa zväčšujú, ľudské zdroje sú nedostatkové a nákladné. Sú investície do technológií jediným riešením pre efektívnejšiu...

 • IPA Seminár: Analýza rizík - FMEA

  • 18.02.2020 - 18.02.2020

  Naučiť sa identifikovať najkritickejšie a najpravdepodobnejšie chyby vo výrobku, v procese alebo v...


 • Anton Paar seminár: Analýza kvapalných vzoriek

  • 18.02.2020 - 18.02.2020

  Počas seminára budete mať možnosť bližšie sa oboznámiť s portfóliom prístrojov Anton Paar. Vybrané prístroje pre Vás pripravíme aj na praktické...

 • NX CAM

  • 18.02.2020 - 20.02.2020

  Základy NX CAM pre 2.5 a 3 osé obrábanie. Školenie je určené pre programátorov CNC strojov, technológov, trvanie 3...

 • Analýza rizík - FMEA

  • 18.02.2020 - 18.02.2020

  Naučiť sa identifikovať najkritickejšie a najpravdepodobnejšie chyby vo výrobku, v procese alebo v...

 • Anton Paar seminár: Analýza pevných vzoriek

  • 19.02.2020 - 19.02.2020

  Počas seminára budete mať možnosť bližšie sa oboznámiť s portfóliom prístrojov Anton Paar. Vybrané prístroje pre Vás pripravíme aj na praktické...

 • UFI kódy

  • 25.02.2020 - 25.02.2020

  Legislatíva CLP a príslušné usmernenia pre nahlasovanie KBÚ —súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných...

 • Solid Edge

  • 25.02.2020 - 25.02.2020

  Základné školenie Solid Edge na modelovanie súčiastok, tvorbu zostáv a výkresovej dokumentácie (Part modeling, Assembly a Drafting). Školenie je určené pre začínajúcich konštruktérov a mierne pokročilých užívateľov, trvanie 1...

 • IPA Slovakia - Štandardizácia a vizualizácia - 5S v PRAXI

  • 25.02.2020 - 26.02.2020

  Eliminujte plytvanie na pracovisku. Je to základný predpoklad pre...

 • Bezpečnosť na pracovisku - chemické látky a zmesi

  • 26.02.2020 - 26.02.2020

  BOZP a európska legislatíva REACH — súvislosti a dopady pre kontrolu rizík na pracoviskách. Limitné hodnoty SR, EÚ a DNEL, DMEL. Kontrola expozície na...

 • Predvádzacia akcia - ukážka extrúznej linky na filamenty

  • 04.03.2020 - 04.03.2020

  Obchodný tím spoločnosti BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. by vás rád pozval na ukážku extrúznej linky určenej na výrobu filamentov do 3D tlačiarní, zváracích drôtov či strún pre záhradnú...

strana 1 z 4
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník