IPA Seminár: Trendy vo vnútropodnikovej logistike

  • 13.02.2020 - 14.02.2020 | Žilina | Slovensko
Sklady sa zväčšujú, ľudské zdroje sú nedostatkové a nákladné. Sú investície do technológií jediným riešením pre efektívnejšiu logistiku?