IPA Seminár: Analýza rizík - FMEA

  • 18.02.2020 - 18.02.2020 | Žilina | Slovensko
Naučiť sa identifikovať najkritickejšie a najpravdepodobnejšie chyby vo výrobku, v procese alebo v službe.