IPA Seminár: Zákazníci a príležitosti na trhu

  • 23.01.2020 - 24.01.2020 | Žilina | Slovensko
Ján Košturiak a 3 hostia zo spoločností Preto, Ride a Dispo Line Relay.