IPA Seminár: Pracovná ergonomika

  • 11.02.2020 - 12.02.2020 | Žilina | Slovensko
Znížte mieru zaťaženia ľudí ergonomickým projektovaním pracoviska