IPA Seminár: Projektový manažment - efektívne riadenie projektov

  • 20.01.2020 - 20.01.2020 | Žilina | Slovensko
Seminár venovaný kľúčovým princípom pre efektívne riadenie projektov.