Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 mikronů.

Velmi lehké plastové odnosné tašky s tloušťkou stěny do 15 mikronů poskytované z hygienických důvodů i jako prodejní obal pro volně ložené potraviny nebudou zpoplatněny.

Podrobnější informace (návrh zákona, důvodová zpráva, návrhy vyhlášek) viz: sněmovní tisk č. 877


Portál ZÁKONY a NORMY »

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník