Harmonizované normy v apríli 2016

V Úradnom vestníku EÚ boli do 8.4.2016 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

-       Sdělení Komise 2016/C 126/01 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;

-       Sdělení Komise 2016/C 126/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;

-       Sdělení Komise 2016/C 126/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí;

-       Sdělení Komise 2016/C 126/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Portál ZÁKONY a NORMY »

 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník