Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REACH v predmetoch a v hračkách.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník