Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Cílem této konzultace je získat informace od různých zainteresovaných stran (výrobců, spotřebitelů, soukromých osob, pojišťoven, zástupců veřejného orgánu...) ohledně uplatňování směrnice Rady č. 85/374/EHS za období 2011 - 2015. K dispozici je dotazník ve 22 jazycích, který je rozdělen na tři části:

A. Obecné informace o respondentech

B. Otázky týkající se uplatňování směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky
C. Otázky týkající se výsledků směrnice o odpovědnosti vadné výrobky

Veřejná konzultace bude ukončena 26. dubna 2017.


 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník