Výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov pre prípadné obmedzenie mikroplastu

Na webovej stránke Európskej chemickej agentúry (ECHA) je otvorená výzva na predloženie pripomienok a dôkazov pre prípadné obmedzenie mikroplastu zámerne pridávaných do rôznych výrobkov. Pripomienky a dôkazy možno predkladať do 11. mája 2018.

Více informací viz: ECHA/NR/18/11

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník