Výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov pre prípadné obmedzenie mikroplastu

Na webovej stránke Európskej chemickej agentúry (ECHA) je otvorená výzva na predloženie pripomienok a dôkazov pre prípadné obmedzenie mikroplastu zámerne pridávaných do rôznych výrobkov. Pripomienky a dôkazy možno predkladať do 11. mája 2018.

Více informací viz: ECHA/NR/18/11

  • autor:
  • INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník