Harmonizované normy v decembri 2017

V Úradnom vestníku EÚ boli v decembri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

  • Sdělení Komise 2017/C 435/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob;

  • Sdělení Komise 2017/C 435/02 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků;

  • Sdělení Komise 2017/C 435/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS;

  • Sdělení Komise 2017/C 435/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství;

  • Sdělení Komise 2017/C 435/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES;

  • Sdělení Komise 2017/C 435/06 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES;

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011 :

  • Sdělení Komise 2017/C 435/07 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Portál ZÁKONY a NORMY »

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník