• Úvod
  • Aktuálne v legislatíve
  • Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

  • v příloze I u některých položek odstraňuje poznámky, protože jsou již dostupné přiměřené metody zkoušky migrace a byly stanoveny specifické migrační limity
  • zohledňuje vědecká stanoviska u látek označených jako materiál určený pro styk s potravinami: č. 142, č. 168,
    č. 202, č. 387, č. 462, č. 467, č. 481, č. 502, č. 662, č. 779, č. 1062, č. 1007, č. 1016, č. 1030, č. 1055, č. 1060, č. 1062
  • příloha II nově uvádí limit migrace pro nikl z plastů určenýchpro stky s potravinami
  • ujasňuje text bodu 4 přílohy III pro kombinaci reprezentativních simulantů pro různé druhy potravin, které by se měly použít pro zkoušky celkové migrace
  • v příloze IV upřesňuje odkaz na nejvyšší poměr povrchu ku objemu, pro který byla ověřena shoda výsledků zkoušek migrace a  soulad se specifickými migračními limity

Materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s nařízením PIM ve znění platném před vstupem nařízení č. (EU)2017/752 v platnost, mohou být uváděny na trh do 19. května 2018 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob.
 
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník