Obecná bezpečnost výrobků

S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků byla v Úředním věstníku EU zveřejněna následující prováděcí rozhodnutí:

  • Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/357/EU ze dne 13. června 2014 o souladu řady evropských norem EN 957 (části 2 a 4–10) a EN ISO 20957 (část 1) pro stacionární tréninková zařízení a deseti evropských norem pro gymnastické nářadí s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie;

  • Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/358/EU ze dne 13. června 2014 o souladu evropské normy EN 16281:2013 pro spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře, s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazu na tuto normu v Úředním věstníku Evropské unie;

  • Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/359/EU ze dne 13. června 2014 o souladu evropských norem EN 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 pro plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník