• Úvod
  • Zákony a normy
  • Zákon o obaloch a právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v SR

Zákon o obaloch a právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v SR

Súhrn najdôležitejších zákonov, ktoré súvisia s problematikou odpadov, najmä s problematikou odpadov z obalov.

Pri študovaní uvedených zákonov si je potrebné uvedomiť, že zákon o obaloch č. 119/2010 Z.z. je vo vzťahu k zákonu o odpadoch č. 223/2001 Z.z. špeciálnym zákonom. To znamená, že ustanovenia zákona o obaloch sa uplatnia prednostne a zákon o odpadoch sa podporne uplatní vtedy, keď na danú oblasť nie je v zákone o obaloch osobitné ustanovenie!

Zákon o obaloch a právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v SR

Zákon o odpadoch a vybrané právne predpisy upravujúce oblasť odpadov v SR

Právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v Európske únii

Súvisiaca legislatíva

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník