Unipetrol zvýšil v 1. čtvrtletí tržby meziročně o 10 %

Unipetrol zvýšil v 1. čtvrtletí tržby meziročně o 10 %

V 1. čtvrtletí roku 2012 byly výsledky skupiny Unipetrol ovlivněny přetrvávající nepříznivou situací vnějšího ekonomického prostředí, meziročním zhoršením petrochemických marží a nižšími prodeji benzínu a nafty v maloobchodní síti. Společnost zaznamenala provozní výsledek (EBIT) -51 milionů Kč, při obratu 25,449 mld. Kč (meziroční nárůst +10 %).

Čistá ztráta ve stejném období dosáhla hodnoty 361 milionů Kč. Pozitivně se do výsledku společnosti promítly zlepšené rafinérské marže, optimalizace fixních nákladů (-100 milionů korun meziročně) a prodej nespotřebovaných emisních povolenek za více než 100 milionů korun. 

• Tržby společnosti přesáhly 25 miliard korun
• EBIT negativně ovlivněn přetrvávající nepříznivou situací vnějšího ekonomického prostředí a výsledkem petrochemického segmentu
• Společnost zaznamenala mírný nárůst objemu zpracované ropy o 3 %
• Během 1. čtvrtletí společnost snížila fixní náklady meziročně o 10 %

„Začátek roku se ukázal být obtížný především z pohledu petrochemického segmentu, kde se potýkáme s poklesem prodejů a zhoršenými petrochemickými maržemi. Naopak velmi dobrý výsledek zaznamenal rafinérský segment, kde meziročně došlo k 69% nárůstu provozního zisku," řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński a dodal: „V maloobchodním segmentu dlouhodobě dochází k poklesu poptávky po palivech, zejména benzínu. V průběhu roku proto chceme posílit prodeje doplňkového zboží a plánujeme otevřít 88 nových provozoven občerstvení STOP CAFE, úspěšných na polském trhu v síti čerpacích stanic Orlen."

V rámci rafinérského segmentu došlo k meziročnímu nárůstu objemu zpracované ropy o 3 % z 879 kt v 1. čtvrtletí 2011 na 906 kt v 1. čtvrtletí 2012, což znamená využití rafinérských kapacit na úrovni 71 %.  Provozní zisk rafinérského segmentu ve 4. čtvrtletí dosáhl 150 milionů korun, meziročně tak vzrostl o 69 %. Do zlepšeného výsledku rafinérského segmentu se pozitivně promítly lepší rafinérské marže, nárůst rozdílu mezi cenou ropy Brent a Ural a pokles rozdílu mezi cenou ropy Brent a dalšími sladkými ropami. Kladně na výsledek působilo také pokračující oslabování kurzu české koruny proti americkému dolaru. Během 1. čtvrtletí pak došlo k 5% poklesu prodejů rafinérských produktů, při srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku 2011. Meziročně se snížil prodej benzínu o 4 % a prodej motorové nafty o 2 %.

Maloobchodní segment v 1. čtvrtletí 2011 letošního roku vygeneroval provozní zisk 50 mil. Kč, což představuje meziročně zhoršení o 31 %. Mezi hlavní faktory, které ovlivnily dosaženou výkonnost maloobchodního segmentu, patří pokles poptávky po benzínu a naftě způsobený úspornými opatřeními vlády a zhoršenou kupní silou obyvatel. Naopak prodeje prémiových paliv VERVA meziročně vzrostly o 10 %.

Provozní výsledek petrochemického segmentu dosáhl ve 4. čtvrtletí -236 milionů korun. Meziročně skupina zaznamenala mírný pokles prodejů petrochemické produkce o 2 %, což způsobily zejména nižší prodeje agrochemikálií (-11 %) a monomerů (-6 %). Naopak k lepším prodejům došlo v případě polyetylénu a polypropylénu (+6 %). Negativně se do výsledku petrochemického segmentu promítlo také meziroční zhoršení petrochemických marží, v případě olefinů (-21 %) a polyolefinů (-15 %), způsobené zejména prudkým nárůstem cen vstupních surovin. Naopak pozitivní vliv mělo oslabování kurzu české koruny proti euru a pokračující snižování fixních nákladů.

UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal Unipetrol součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu.  Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává téměř 4000 lidí.

Konsolidované neauditované finanční výsledky (v miliónech Kč)

1Q11

4Q11

1Q12

Q/Q

Y/Y

 Výnosy

23 088

24 327

25 449

+4,6 %

+10 %

  • EBITDA

1 379

-5 159

720

n/a

-48 %

  • EBIT

571

-5 935

-51

n/a

n/a

  • Čistý zisk 1)

464

-6 249

-361

n/a

n/a

1) Čistý zisk připadající akcionářům mateřské společnosti

Ukazatel EBIT - rozdělení podle segmentů (v miliónech Kč)

 

1Q11

4Q11

1Q12

Q/Q

Y/Y

 EBIT, z čehož

571

-5 935

-51

n/a

n/a

  • Rafinérie

89

-2 354

150

n/a

+69%

  • Petrochemie

385

-3 629

-236

n/a

n/a

  • Maloobchod

72

64

50

-22%

-31%

  • Ostatní

26

-16

-15

n/a

n/a


Kontakt:

Mikuláš Duda

Manažer tiskového oddělení, UNIPETROL, a.s.

telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520

e-mail: mikulas.duda@unipetrol.cz

  • autor:
  • Unipetrol RPA, s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník