Dôvody zvýšenia cien polyetylénu vo februári 2024

Dôvody zvýšenia cien polyetylénu vo februári 2024

V priebehu januára 2024 až februára 2024 došlo k dramatickému zvýšeniu cien polyetylénu o 200-380 EUR/t v porovnaní s úrovňami začiatkom januára 2024. Analytická spoločnosť myCeppi consulting poskytla informácie o situácii na trhu s komoditnými plastami.

Zmeny cien za kamiónové zásielky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, ktorá zachytáva obdobie od druhého týždňa januára do druhého týždňa februára.

 
  

Priebežná údržba / odstávky / poruchy:

Skupina MOL - Slovnaft LDPE-4 neplánovaná odstávka závodu (kapacita 220 kt/rok LDPE), očakáva sa, že odstávka bude trvať 7 až 9 týždňov. V dôsledku odstávky sa znížila kapacita aj závodu na výrobu PP.

Rompetrol LDPE je stále v pohotovosti z dôvodu problémov s dodávkami monoméru v závode (kapacita LDPE 60 kt/rok), opätovné spustenie sa očakáva len v prípade, že trhové ceny zabezpečia ziskovú prevádzku z nakupovaného etylénu. Skupina MOL LDPE - problémy s výrobou v závode MOL Petochemicals v Tiszaújvárosi (kapacita 65 kt/rok), obnovenie výroby sa očakáva už vo februári.

Očakávaná údržba / odstávky:

Orlen-Unipetrol HDPE plánovaná odstávka v Litvínove od 8. apríla 2024 (kapacita 270 kt/rok), predpokladané trvanie údržby je 30 dní. Plánovaná odstávka v máji v Plocku (kapacita 100 kt/rok), plánované trvanie je 3 týždne.

HIP-Petrohemija LDPE HDPE plánovaná údržba v Panceve od 11. marca do 25. apríla 2024 (kapacita 60 kt/rok a 90 kt/rok).

Takmer všetky závody vyrábajúce LDPE boli buď odstavené, alebo sú pripravované na údržbu. Časť závodov produkujúcich HDPE, ktorá predstavuje približne 40 % stredoeurópskych kapacít, je alebo bude ovplyvnená obmedzeniami výroby.

Zhoršenie bezpečnostnej situácie v Červenom mori spôsobilo významné oneskorenie zásielok z Blízkeho a Ďalekého východu o 4-6 týždňov. Súčasne došlo k výraznému nárastu nákladov na námornú prepravu a nájom kontajnerov. To viedlo k zvýšeniu cien o 100-200 €/t. Okrem toho výrobcovia zo Severnej Ameriky tiež významne zvýšili ceny o $0.05/lb, čo predstavuje viac ako 100 €. Toto ovplyvňuje najmä LLDPE, HDPE a LDPE.

Navyše, výrobcovia polyetylénových zmesí západoeurópskeho regiónu bojujú s výrobnými problémami. Počas druhého februárového týždňa takmer všetci výrobcovia v Západnej Európe hlásili "zastavenie objednávok". Predpokladá sa postupný nárast až od konca februára. V tomto období sa očakáva aj dodanie oneskorených zásielok. Avšak návrat k bežnej úrovni sa predpokladá až v druhej polovici mája, po ukončení údržby a obnovení zásob polymérov u výrobcov polyetylénových zmesí v strednej Európe.

  • autor:
  • László Bűdy
  • myCEPPI

    myCEPPI

    myCEPPI poskytuje týždenný cenový report komoditných plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník