Trendy v plastikárskom priemysle 2 - pozvánka na seminár

  • 20.11.2012 - 20.11.2012 | Hotel Alfa Nová Dubnica | Slovensko
Slovenský plastikársky klaster pozýva na odborný seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle 2“. Dátum: 28.11.2012, miesto: Hotel Alfa Nová Dubnica
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník