Strojné zariadenia pre vstrekovanie plastov (16 hodín), Modul 3, akreditované vzdelávanie

  • 02.01.2013 - 31.12.2013 | Orovnica | Slovensko
Modul je zameraný na získanie poznatkov o vstrekovacom lise, o procese plastifikácie, o priebežnej údržbe vstrekolisu, o periférnych zariadeniach vstrekolisov. Účastník získa vedomosti aj o funkcii formy, aj o periférnych zariadeniach prípravy granulátu. Získa zručnosti z oblasti priebežnej údržby formy a z oblasti priebežnej údržby periférnych zariadení prípravy granulátu.

Optimálny počet účastníkov v skupine je 8-10., termíny podľa záujmu

 http://dl.dropbox.com/u/149452/A-OMEGA/AkreditProgram.pdf

Pre bližšie podmienky nás kontaktujte.

Oľga Balážová

_________________________________

A – OMEGA s.r.o.

IČO : 35937599,   DIČ DPH : SK2022010716

sídlo: Agátová 5525/9, 901 01 Malacky

kancelária : Radlinského 2751, 901 01 Malacky

tel.: / fax: 034 / 772 23 36

0911 221 795,  0905 303 291

a-omega@a-omega.sk

skype: aomega13

www.a-omega.sk

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník