Slovnaft Petrochemicals sa zlúči so svojou materskou spločnosťou Slovnaft

Slovnaft Petrochemicals sa zlúči so svojou materskou spločnosťou Slovnaft

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. (SPC) k 1. januáru 2013 plánuje zlúčenie so svojou materskou spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. O tomto zámere rozhodli príslušné orgány oboch spoločností. Definitívne o začlenení sa petrochemickej výroby do materskej spoločnosti rozhodne valné zhromaždenie SPC v poslednom štvrťroku tohto roka. Zlúčenie spoločností by malo prispieť k zníženiu nákladov, rastu efektívnosti a tiež zlepšiť prístup k financovaniu rozvojových aktivít v oblasti výroby plastov. Slovnaft plánuje do roku 2015 investovať do oblasti petrochémie takmer 320 miliónov eur, súčasťou jeho zámerov je aj výstavba nového závodu na výrobu polyetylénu za 204 miliónov eur.

Výroba plastov bola súčasťou Slovnaftu do roku 2006, keď  sa odčlenila do samostatnej dcérskej spoločnosti Slovnaft Petrochemicals. Dôvodom tohto kroku bola konsolidácia petrochemických aktivít v rámci Skupiny MOL. Po roku 2008 sa výrazne zhoršili podmienky podnikania v tomto odvetví, čo bolo odrazom globálnej ekonomickej situácie. V súčasnosti petrochemický segment negatívne ovplyvňujú najmä nízke marže na strane výroby základných plastov a rastúci tlak zo strany nových producentov z oblastí Blízkeho a Ďalekého východu.

 

„Zlúčenie oboch spoločností nám umožní zabezpečiť výhodnejšie podmienky financovania našich projektov v petrochémii. Tieto investície sú rozhodujúcim predpokladom zlepšenia výsledkov spoločnosti v oblasti výroby a predaja plastov po oživení globálnej ekonomiky,“ povedal Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

 

Výstavba novej jednotky na výrobu polyetylénu patrí k najväčším investíciám v segmente plastov v tomto regióne. Slovnaft plánuje na tento účel použiť zdroje z Európskej banky pre obnovu a rozvoj, komerčný úver ako aj vlastné zdroje. Súčasťou rozvojových plánov spoločnosti je tiež rekonštrukcia etylénovej jednotky a výstavba novej logistickej infraštruktúry  pre novú výrobnú jednotku polyetylénu. Výsledkom týchto investícií bude rast konkurencieschopnosti spoločnosti, lepšie ekologické parametre výroby a divezifikácia produktového portfólia.

 

Ďalšie informácie súvisiace s plánovaným zlúčením spoločnosti Slovnaft Petrochemicals so spoločnosťou Slovnaft budú zverejnené v súlade s legislatívnymi požiadavkami na internetovej stránke www.slovnaft.sk.

  • autor:
  • Anton Molnár SLOVNAFT, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a predaj výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - výroba a distribúcia polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP), distribúcia HDPE.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník