Slovenský plastikársky klaster

  • 30.09.2010 - 30.09.2010 | CRW Slovakia, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ve |
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Theodore Puskas Foundation, ITD Hungary Zrt. a Slovenským plastikárskym klastrom
Vás pozýva na BEZPLATNÉ podujatie s názvom
Obchodná misia maďarských a slovenských
podnikateľov – plastikársky priemysel

Podujatie sa uskutoční v rámci projektu „Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce MSP“
realizovaného prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika -
Slovenská republika 2007-2013
Termín: 30. september 2010
Miesto: CRW Slovakia, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves


Registrácia: www.sme-husk.eu/plasticforum2010

Kontakt: Jakub Varga, NARMSP, Miletičova 23; 821 09 Bratislava 2
tel. č.: +421 2 502 44 521; e-mail: varga@nadsme.sk

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník