Slovenská zváračská spoločnosť

  • 01.10.2010 - 01.10.2010 | Nové Mesto nad Váhom, Trenčín | Slovensko
Seminár - Metódy zvárania plastov a rezania ocelí novej generácie metódou Water JET Termín: október 2010

Organizátor : Pobočka  SZS pri Trenčianskej univ. A.D.

Doc. Ing. H. Mäsiar. PhD.

masiar@tnuni.sk

Ing. Daniela Antalová

antalova@tnuni.sk

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník