Skupina SLOVNAFT za prvé tri štvrťroky v zisku, výsledky potiahol export

Skupina SLOVNAFT za prvé tri štvrťroky v zisku, výsledky potiahol export

Skupina SLOVNAFT dosiahla za prvé tri štvrťroky tohto roka prevádzkový zisk upravený o precenenie zásob vo výške 50 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období vlaňajška hospodárila so stratou 7 miliónov eur. Výsledok okrem mierneho zlepšenia spracovateľských a predajných marží na medzinárodných burzách pozitívne ovplyvnilo najmä zvýšenie efektívnosti predaja na zahraničných trhoch, kam smerujú viac ako dve tretiny produkcie Slovnaftu, a taktiež účinnejšie využívanie produkčných, zásobovacích a predajných aktív spoločnosti, ako aj racionalizačné opatrenia na strane nákladov. Pozitívny výsledok Skupina SLOVNAFT použije na vytvorenie rezervy pre nastávajúce zimné obdobie, ktoré je pre rafinérie z pohľadu ziskovosti tradične problematické. Súčasne sa zdroje spoločnosti využijú pri plánovaných investíciách, ktoré by mali v najbližších troch rokoch dosiahnuť zhruba 450 miliónov eur.

Čisté tržby skupiny za prvých deväť mesiacov roka 2012 medziročne klesli o 6 percent na 3,36 miliardy eur v dôsledku nižšieho dopytu po ropných produktoch na domácom aj medzinárodných trhoch, ako aj nižšieho objemu predaja pre realizáciu generálnych revízií výrobných jednotiek.

 

„Hospodárske výsledky Skupiny SLOVNAFT sa v treťom štvrťroku medziročne zlepšili po tom, čo ich v prvom polroku výrazne ovplyvnili plánované odstávky a generálne revízie. Vzhľadom na extrémnu kolísavosť cien ropy, ropných produktov, menových kurzov, spracovateľských a predajných marží však zachovávame pri výhľade do budúcnosti konzervatívny postoj,“ uviedol k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Skupina SLOVNAFT predpokladá, že v strednodobom horizonte pretrvá na finančných a komoditných trhoch vysoká volatilita, nedôjde k odstráneniu prebytku ropných produktov na európskom trhu, ani k zásadnému zlepšeniu bezpečnostno-ekonomickej situácie vo svete. Naopak, v odvetví spracovania ropy je možné očakávať ďalší tlak na rast surovinových, energetických a ďalších nákladov.

„Z tohto dôvodu budeme v ďalších mesiacoch dôsledne sledovať interné náklady. V dlhodobom horizonte sa nevyhneme vplyvom vysokej kolísavosti vo výkonnosti rafinérskeho odvetvia s dopadmi aj na výsledky Skupiny Slovnaft, a preto sme v rámci Skupiny MOL spustili viacero zásadných zmien v manažovaní našich aktivít, ktorých prvé výsledky očakávame už v priebehu roku 2013,“ dodal Oszkár Világi.

Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT za prvé tri štvrťroky tohto roku predstavovali 109 miliónov eur, medziročne sa zvýšili o tretinu. Viac ako polovica objemu investícií smerovala na projekty súvisiace so zvýšením efektívnosti výroby, udržania prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšenia kvality výrobného procesu v rafinérii. V najbližších rokoch plánuje Slovnaft, spoločne s materskou nadnárodnou Skupinou MOL, rozsiahle investície, medzi tie najdôležitejšie patria výstavba novej petrochemickej jednotky na výrobu polyetylénu a strategický projekt modernizácie a zvýšenia prepravnej kapacity ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom.

Za prvé tri štvrťroky 2012 spracoval Slovnaft v bratislavskej rafinérii 3,98 milióna ton ropy, čo bolo o 13 percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Nižší objem spracovanej ropy ovplyvnil väčší rozsah generálnych revízií a pokles dopytu po motorových palivách.

Výroba automobilových benzínov oproti prvým deviatim mesiacom roka 2011 klesla o 5 percent na 1,04 milióna ton. Produkcia motorovej nafty dosiahla 2,06 milióna ton a medziročne sa znížila o 16 percent. Pokles zaznamenala tiež produkcia petrochemických výrobkov.

Spoločnosť na konci septembra prevádzkovala 209 čerpacích staníc, ich počet sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nezmenil. Slovnaft pokračoval v rekonštrukcii a modernizácii svojej siete čerpacích staníc, ako aj výstavbe 3 nových čerpacích staníc na diaľnici D1. Do prevádzky by mali byť uvedené v poslednom štvrťroku tohto roka.

Skupina SLOVNAFT mala ku koncu septembra tohto roka 3 599 zamestnancov, pričom jej sieť čerpacích staníc obsluhovalo ďalších zhruba 1700 zamestnancov obchodných partnerov.

 

Podrobné informácie o výsledkoch Skupiny SLOVNAFT sa nachádzajú na:

http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/financne_spravy/

 

  • autor:
  • Anton Molnár
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a predaj výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - výroba a distribúcia polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP), distribúcia HDPE.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník