Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku mierne zvýšila tržby, prevádzkový zisk klesol

Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku mierne zvýšila tržby, prevádzkový zisk klesol

Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku 2012 oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšila čisté tržby o 2 percentá na 1,11 miliardy eur. Ich rast podporili vyššie kótované ceny rafinérskych produktov, ktoré sa však neprejavili na hospodárskom výsledku skupiny. Prevádzkový zisk upravený o precenené zásoby (CCS) medziročne klesol o 68 percent na 9 miliónov eur.

Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili výšku prevádzkového výsledku:

 • vyššie náklady na výrobu spôsobené predovšetkým nárastom cien ropy
 • vyššie náklady na obstarané a spotrebované energie
 • pokles spotreby motorových palív na trhoch v Európe
 • nižší rozdiel medzi medzinárodnými cenami základných plastov acenami vstupných surovín aenergií potrebných na ich výrobu

Rafinérske odvetvie bolo v úvode roka 2012 naďalej pod tlakom, ktorému sa nevyhla ani Skupina SLOVNAFT. Historicky rekordné ceny ropy a ropných produktov na burzách v nadväznosti na pokračujúce dôsledky hospodárskej recesie v Európe negatívne zasiahli dopyt zo strany domácností i podnikateľských zákazníkov. Tento vývoj spôsobil, že už aj dovtedy nízke spracovateľské marže v celom ropnom a petrochemickom odvetví sa nezlepšili. K tomu sa navyše počas mrazivých februárových týždňov pridali i logistické obmedzenia v inak ekonomicky výhodnej riečnej preprave produktov po Dunaji. Výhľad na ďalšie obdobie ostáva naďalej ťažko odhadnuteľný, a preto naďalej zostávame maximálne ostražití pri všetkých typoch prevádzkových nákladov. Zároveň sa sústredíme na hlavné investičné zámery, ktoré v budúcnosti strategicky posilnia pozíciu Skupiny na domácom aj zahraničných trhoch," uviedol k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT v prvom štvrťroku predstavovali 26 miliónov eur. Investície smerovali do zvýšenia efektívnosti výroby, udržania prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšenia kvality výrobného procesu. Ich pokles o 12 miliónov eur oproti rovnakému obdobiu roka 2011 je dôsledkom predovšetkým odlišného časového plánu použitia výdavkov v oboch rokoch, pričom ambiciózny plán investícií do ďalšieho obdobia zostáva nezmenený.

V ďalších rokoch plánuje Slovnaft spolu s materskou medzinárodnou skupinou MOL uskutočniť investície v objeme niekoľkých stoviek miliónov eur.  Medzi najdôležitejšie patria výstavba novej petrochemickej jednotky na výrobu polyetylénu a strategický projekt modernizácie a zväčšenia  prepravnej kapacity ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom.

Oba kľúčové projekty, ktoré nadväzujú na aktuálne končiaci projekt modernizácie a zväčšenia spaľovacej kapacity podnikovej teplárne, umožnia dlhodobo zachovať tradičnú petrochemickú výrobu a vysokú zamestnanosť v bratislavskom závode Skupiny SLOVNAFT a súčasne zásadným spôsobom posilnia ropnú stabilitu a sebestačnosť vo výrobe ropných výrobkov Slovenska.

V prvom štvrťroku 2012 spracoval Slovnaft v bratislavskej rafinérii 1,44 milióna ton ropy, čo bolo o tri percentá menej ako v rovnakom období minulého roka. Pod pokles sa podpísal nižší dopyt po motorových palivách a primárnych plastoch v Európe ako i nepriaznivé poveternostné podmienky sťažujúce export a následný predaj.

Výroba automobilového benzínu oproti prvým trom mesiacom roka 2011 medziročne klesla o 5 percent na 331 kt, rovnako sa medziročne znížila aj produkcia motorovej nafty, a to na 734 kt. V prvom štvrťroku spoločnosť vyrábala výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry, z čoho viac ako dve tretiny predstavovala nafta s biozložkou MERO (metylester repky olejnej). Pokles v prvom štvrťroku zaznamenala tiež produkcia petrochemických výrobkov. Väčšina produkcie Slovnaftu smerovala na export.

Spoločnosť na konci marca prevádzkovala 209 čerpacích staníc. Slovnaft aj v úvode roka pokračoval v ich rekonštrukcii a zároveň zahájil výstavbu 3 nových čerpacích staníc na diaľnici D1.

V prvom štvrťroku sa predaj pohonných hmôt na čerpacích staniciach na Slovensku v dôsledku rekordne vysokých cien palív, nepriaznivého počasia a nižšej všeobecnej ekonomickej aktivity znížil o 6,6 percenta. Oproti minulému roku tento rok neklesol len záujem o automobilové benzíny ale už aj o motorovú naftu, čo odráža slabšiu výkonnosť ekonomiky Slovenska aj ostatných krajín Európskej únie.

Skupina SLOVNAFT mala ku koncu marca tohto roka 3 630 zamestnancov, pričom jej sieť čerpacích staníc obsluhovalo ďalších zhruba 1700 zamestnancov obchodných partnerov.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch Skupiny SLOVNAFT sa nachádzajú na:

http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/financne_spravy/

 • autor:
 • SLOVNAFT a.s.
 • SLOVNAFT, a.s.

  SLOVNAFT, a.s.

  Výroba a predaj výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - výroba a distribúcia polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP), distribúcia HDPE.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník