Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 2

 • Technológia vstrekovania I.

  • 24.03.2020 - 25.03.2020

  Školenie zabezpečuje rýchle a efektívne získanie poznatkov z procesu vstrekovania pre zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a...

 • MCAE Systems, s.r.o. - Využitie 3D technológií v priemysle

  • 26.03.2020 - 26.03.2020

  Využívajte technológie, ktoré vám ušetria čas aj náklady! Príďte na náš seminár, kde vám to...

 • Technológia vstrekovania II.

  • 26.03.2020 - 27.03.2020

  Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I., na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových...

 • UFI kódy

  • 26.03.2020 - 26.03.2020

  Legislatíva CLP a príslušné usmernenia pre nahlasovanie KBÚ —súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných...

 • Seminár pre konštruktérov plastových dielov

  • 30.03.2020 - 31.03.2020

  Školenie je určené pre konštruktérov plastových výrobkov a foriem. Cieľom je zoznámiť sa so špecifickými vlastnosťami plastových materiálov, a ich limitujúcim vplyvom na geometriu, funkčnosť, vzhľad, ekonomiku a vyrobiteľnosť plastového...

 • VALPLAST CZ, spol s.r.o.: Technický seminár Granic

  • 28.04.2020 - 28.04.2020

  Cieľom seminára je predstaviť široké možnosti využitia minerálnych masterbatchov značky Granic, najmä pri výrobe fólií. Spoločnosť VALPLAST CZ, spol. s r.o. predstaví konkrétne riešenia, receptúry, uvedie rozdiely medzi jednotlivými produktmi Granic a ich vplyv na výsledný...

 • NX CAD

  • 11.05.2020 - 15.05.2020

  Základné školenie NX pre modelovanie, tvorbu zostáv a výkresov (Modeling, Assemblies a Drafting. Školenie je určené pre konštruktérov, trvanie 5...

 • Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

  • 12.05.2020 - 12.05.2020

  Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre používanie chemických látok, pracovníkov BOZP — súvislosti a dopady pre podniky, výrobcov, dovozcov a následných...

 • Polymer Forum 2020

  • 13.05.2020 - 13.05.2020

  Fórum polymérov dáva účastníkom prehľad o mnohých aspektoch možných produktov pre náročné aplikácie. Cieľom je nájsť optimálny materiál pre príslušnú aplikáciu. Ak sa chcete dozvedieť viac o potenciáli plastov pre vysoko výkonné aplikácie, nájdete vhodné riešenia a kompetentné kontakty na Polymer...


 • International Conference Materials in Automotive PMA 2020 & the 24th Slovak Rubber Conference SRC 2020

  • 18.05.2020 - 20.05.2020

  8. Medzinárodná konferencia materiálov v automobilovom priemysle PMA 2020 a 24. slovenská gumárenská konferencia SRC...

 • NX CAM

  • 19.05.2020 - 21.05.2020

  Základy NX CAM pre 2.5 a 3 osé obrábanie. Školenie je určené pre programátorov CNC strojov, technológov, trvanie 3...

 • Solid Edge

  • 26.05.2020 - 26.05.2020

  Základné školenie Solid Edge na modelovanie súčiastok, tvorbu zostáv a výkresovej dokumentácie (Part modeling, Assembly a Drafting). Školenie je určené pre začínajúcich konštruktérov a mierne pokročilých užívateľov, trvanie 1...

 • Úvod do softwaru GOM Inspect

  • 27.05.2020 - 27.05.2020

  Jednodňové školenie zahŕňajúce stručný úvod a predstavenie základného konceptu softvéru GOM Inspect vrátane praktických cvičení (import sietí, naskenovaných dát a CAD modelov, spracovanie siete, porovnávanie nominálnych a aktuálnych dát, 3D kontrola, 2D kontrola, GD & T, analýza hrúbky materiálu,...

 • CLP klasifikácia zmesí - praktické cvičenia

  • 18.06.2020 - 18.06.2020

  Globálny harmonizovaný systém klasifikácie, označovania a balenia chemických látok a zmesí (GHS) sa zaoberá fyzikálnymi, toxikologickými a ekotoxikologickými aspektami chemickej...

 • The European Carbon Black Summit

  • 24.06.2020 - 25.06.2020

  So špecializáciou a bohatými skúsenosťami z konferencií v rôznych oblastiach chemického priemyslu, 24. a 25. júna 2020 organizuje spoločnosť ACI vo Frankfurte The European Carbon Black...

 • Manažment chemických látok v podniku

  • 29.06.2020 - 29.06.2020

  Legislatíva REACH a CLP, príslušné usmernenia pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných...

 • NX CAD

  • 10.08.2020 - 14.08.2020

  Základné školenie NX pre modelovanie, tvorbu zostáv a výkresov (Modeling, Assemblies a Drafting. Školenie je určené pre konštruktérov, trvanie 5...

 • NX CAM

  • 18.08.2020 - 20.08.2020

  Základy NX CAM pre 2.5 a 3 osé obrábanie. Školenie je určené pre programátorov CNC strojov, technológov, trvanie 3...

strana 1 z 2
 

Kalendár seminárov

Archív semináre

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy