Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 4
 • REACH registrácia - praktický seminár

  • 16.01.2018 - 16.01.2018

  Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, registráciu chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a...

 • Future of Polyolefins 2018

  • 17.01.2018 - 18.01.2018

  Šiesty ročník Future of Polyolefins 2018 (Budúcnosť polyolefínov), ktorý organizuje agentúra ACI, sa uskutoční v Dusseldorfe v...

 • Konferencia Brno Priemysel 4.0

  • 23.01.2018 - 23.01.2018

  2. ročník medzinárodnej B2B konferencie Brno Priemysel...

 • Colné právo EÚ A SR

  • 26.01.2018 - 26.01.2018

  Jednodňový seminár zameraný na legislatívny stav colných predpisov EÚ a SR. Poskytnúť účastníkom informácie o relevantných zmenách v colných predpisoch EÚ a SR, ktoré boli realizované od...

 • CLP a klasifikácia chemických zmesí - praktické cvičenia (SK)

  • 30.01.2018 - 30.01.2018

  Seminár je venovaný povinnostiam v súvislosti s platnou chemickou...

 • Kurz č. 1 - Základy technológie vstrekovania plastov v ČR

  • 30.01.2018 - 01.02.2018

  MAPRO spol. s.r.o., Bystrovany 211, 779 00...

 • TRENDUSTRY 2018

  • 13.02.2018 - 14.02.2018

  TRENDUSTRY je prvá konferencia na Slovensku zaoberajúca sa digitalizáciou výrobného podniku v celom rozsahu jeho...

 • Kurz č. 5 - Ovládanie a programovanie robotov Tecno Matic Compact v ČR

  • 13.02.2018 - 15.02.2018

  MAPRO spol. s.r.o., Bystrovany 211, 779 00...

 • European Biopolymer Summit 2018

  • 14.02.2018 - 15.02.2018

  Dvojdňová udalosť spája vedúcich pracovníkov, kľúčových odborníkov z oblasti priemyslu, výskumníkov a výrobcov bioplastov, aby si vymieňali svoje skúsenosti a výsledky výskumu vo všetkých aspektoch v tejto oblasti, najnovšie inovácie a...

 • Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká

  • 14.02.2018 - 14.02.2018

  Cieľom seminára je získanie informácií o možnostiach zabezpečenia dodávateľských a odberateľských rizík. Získanie komplexných informácií súvisiacich s používaním bankových platobných a zabezpečovacích nástrojov v obchodnom vzťahu. Kedy je vhodné jednotlivé bankové nástroje použiť. Na čo je...

 • Súťaž pre študentov „3D modelovanie SOLIDWORKS“

  • 14.02.2018 - 14.02.2018

  Dňa 14.2.2018 o 9.00 sa bude konať celodenná súťaž študentov – "3D modelovanie v SOLIDWORKS", ktorú organizuje spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. v spolupráci s SOŠ strojníckou Bánovce nad...


 • Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

  • 20.02.2018 - 20.02.2018

  Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom...

 • Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch

  • 20.02.2018 - 20.02.2018

  Cieľom seminára je získanie komplexných informácií súvisiacich s problematikou bankových záruk so zameraním na potreby stavebných spoločností, developerských spoločností; importérov a exportérov. Pochopenie podstaty tohto zabezpečovacieho bankového nástroja, vhodnosti a výhodami jeho použitia na...

 • Novelizácia zákonov v oblasti ochrany zdravia pri práci a ich uplatnenie v praxi

  • 21.02.2018 - 21.02.2018

  Cieľom seminára je oboznámiť sa s povinnosťami zamestnávateľa, praktické skúsenosti, zavedenie legislatívneho procesu do...

 • INTRASTAT - SK

  • 22.02.2018 - 22.02.2018

  Cieľom seminára je informovať účastníkov seminára o systéme INTRASTAT – SK a jeho uplatňovaní v praxi a zmenách v roku...

 • REACH registrácia - praktický seminár

  • 27.02.2018 - 27.02.2018

  Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, registráciu chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a...

 • Trendy projektovania a zlepšovania montáže

  • 01.03.2018 - 01.03.2018

  Väčšina výrobkov sa skladá z rôznych častí, ktoré sú spojené s ostatnými, aby vytvorili hotový výrobok, ktorý oslovuje svojho zákazníka. A preto, je montáž dôležitou súčasťou každého...

 • Nové pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR

  • 06.03.2018 - 06.03.2018

  Seminár je zameraný na poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej...

 • 5th World Elastomer Summit

  • 07.03.2018 - 08.03.2018

  For its 5th edition, the World Elastomer Summit will return to Dusseldorf, Germany on the 7th & 8th March...

 • REACH manažer kurz (SK)

  • 13.03.2018 - 14.03.2018

  Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej...

 • NEWMATEC 2018

  • 13.03.2018 - 14.03.2018

  Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie...


strana 1 z 4
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník