TRENDUSTRY 2018

  • 13.02.2018 | Tále
TRENDUSTRY je prvá konferencia na Slovensku zaoberajúca sa digitalizáciou výrobného podniku v celom rozsahu jeho činností.

Témy TRENDUSTRY 2018:

 „Digitalizáciou k akcelerácií podnikových procesov“

  • digitalizácia a inovácie,
  • konkurencieschopný výrobok,
  • plynulá a produktívna výroba i logistika,
  • digitalizovaná firma.

Viac informácií »