Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká

  • 14.02.2018 | Trenčín
Cieľom seminára je získanie informácií o možnostiach zabezpečenia dodávateľských a odberateľských rizík. Získanie komplexných informácií súvisiacich s používaním bankových platobných a zabezpečovacích nástrojov v obchodnom vzťahu. Kedy je vhodné jednotlivé bankové nástroje použiť. Na čo je potrebné si dať pozor pri použití jednotlivých bankových nástrojov z pohľadu dodávateľa a odberateľa.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23

Viac informácií »