Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 5
 • Buďte precízny pri kontrole dátumu trvanlivosti na Vašich výrobkoch

  • 21.01.2016 - 21.01.2016

  EXIM - TECH, s.r.o. Vás pozýva na seminár o kamerách weQube, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 21.01.2016 v Liptovskom Mikuláši v čase od 8:00 do 14:00. O presnom mieste konania vás budeme včas...

 • Seminár o novele zákona o DPH od 1.1.2016

  • 26.01.2016 - 26.01.2016

  Hlavný cieľ seminára: informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2016, vrátane príkladov z praxe k novým ustanoveniam týkajúcich sa prenosu daňovej povinnosti k stavebným prácam, k odloženiu daňovej povinnosti na základe prijatia platby od odberateľa a ostatné novelizované ustanovenia vrátane...

 • Škody spôsobené statickou elektrinou Vám prerastajú cez hlavu?

  • 28.01.2016 - 28.01.2016

  Spoločnosť EXIM - TECH, s.r.o. Vás pozýva na seminár, ktorý sa uskutoční v Prostějove vo štvrtok, 28.01.2016 v čase od 8:00 do 14:00. Presné miesto konania Vám oznámime...

 • Seminár: Kúpno - predajná zmluva so zahraničím

  • 28.01.2016 - 28.01.2016

  Hlavný cieľ seminára: prezentácia informácií a skúseností získaných na základe dlhoročnej komerčnej praxe doma a v zahraničí. V priebehu seminára je možná výmena vzájomných skúseností z konkrétnych obchodných prípadov, ktoré odborná klientela realizovala vo vývoze, resp....

 • Seminár pre technológov a nastavovačov

  • 08.02.2016 - 09.02.2016

  Školenia sa venuje plastovým materiálom, ich správaniu pri vstrekovaní, nastaveniu vstrekovacieho procesu a vadám plastových...

 • Semináre o vstrekovaní plastov v Lipníku nad Bečvou

  • 08.02.2016 - 11.02.2016

  Program seminárov vychádza nielen z teoretického základu, ale aj z dlhoročných praktických poznatkov a skúseností...

 • Odborný seminár pre konštruktérov foriem

  • 10.02.2016 - 11.02.2016

  Program seminára je zameraný na plastové materiály a výslednú kvalitu výliskov ovplyvnenú konštrukciou...

 • JIC 120: Inovácie v automobilovom priemysle

  • 10.02.2016 - 10.02.2016

  JIC 120 - Inovácie v automobilovom priemysle - Medzinárodné partnerské podujatie v oblasti automobilového priemyslu - nájdite nových partnerov pre budúcu spoluprácu s nasledovným...

 • Vyhnite sa zlyhaniu pri výstupnej kontrole výrobkov - seminár EXIM - TECH s.r.o.

  • 11.02.2016 - 11.02.2016

  EXIM - TECH, s.r.o. Vás pozýva na seminár o kamerách...

 • Seminár Novinky SolidWorks 2016

  • 17.02.2016 - 17.02.2016

  Príďte a dozviete sa, čo Vám ponúka najnovšia produktová rada Solidworks 2016. Pracujte s novou produktovou radou SolidWorks 2016 rýchlejšie a efektívnejšie. Zlepšite svoj dizajn a zvýšte...

 • INTRASTAT - SK

  • 18.02.2016 - 18.02.2016

  Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny. Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných...


 • Projektový manažment pre neziskovky

  • 19.02.2016 - 19.02.2016

  Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov tréningu o princípoch riadenia projektov. Naučiť sa ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním viacerých metód projektového manažmentu. Venovať sa budeme aj fundraisingu a jeho význame pre neziskový sektor ako aj tipmi, ako...

 • Obťažujú Vás pri práci nežiaduce prejavy statickej elektriny?

  • 25.02.2016 - 25.02.2016

  Príďte na seminár! Dáme Vám riešenie ako sa im raz a navždy...

 • Stäubli Robotics Suite 2016

  • 01.03.2016 - 03.03.2016

  Program workshopov budú okrem predstavenia softvéru SRS 2016 tvoriť najmä praktické ukážky práce so štúdiom a vďaka testovacím licenciám budú mať možnosť vyskúšať si tieto funkcie aj tí účastníci, ktorí sa s vývojom robotických aplikácií len zoznamujú a doteraz nevlastnia...

 • Colný kódex únie a zmeny colných predpisov - 2. časť úplná účinnosť od 1. mája 2016

  • 07.03.2016 - 07.03.2016

  Seminár nadväzuje na úvodnú 1.časť, je venovaný podrobnejším zmenám v aktuálnom stave príprav na zavedenie Colného kódexu Únie do praxe po 1. máji 2016. Odborný lektor s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v danej oblasti vysvetlí najdôležitejšie zmeny a postupnosť ich nasadzovania do praxe....

 • 3rd World Elastomer Summit

  • 09.03.2016 - 10.03.2016

  3. globálny summit zameraný na...

 • Zamestnanosť v priemysle na Slovensku

  • 10.03.2016 - 10.03.2016

  Konferencia je zameraná aj na možnosti rozvoja plastikárskeho priemyslu a dostupnosť odborných pracovných síl na...

 • NEWMATEC 2016

  • 15.03.2016 - 16.03.2016

  Unikátna konferencia o aktuálnych témach v automobilovom priemysle určená pre stredný a top...

 • European Food & Beverage Plastic Packaging Conference

  • 16.03.2016 - 17.03.2016

  Európska konferencia o plastových obaloch pre potravinársky priemysel sa koná v...

 • Fórum praktickej údržby

  • 16.03.2016 - 17.03.2016

  5. ročník konferencie pre efektívne riadenú a bezpečnú...

 • Školenie - Bezpečná prevádzka detských ihrísk

  • 23.03.2016 - 23.03.2016

  Dňa 23.3.2016 organizuje ITC odborné školenie s názvom Bezpečná prevádzka detských...


strana 1 z 5
 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník