Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 2


 • Medzinárodný seminár o elastoméroch - ISE 2014

  • 24.08.2014 - 28.08.2014

  Seminár ISE sa etabloval ako medzinárodné fórum technológií v gumárenskom odvetví na svetovej úrovni. ISE 2014 má v tejto tradícii...

 • Požiadavky odberateľov a bariéry v podnikaní výrobková politika a chemická legislatíva

  • 06.09.2014 - 16.09.2014

  Konzultačno-informačný seminár poskytne prehľad aktuálnych požiadaviek legislatívy a výmenu názorov a skúseností medzi...

 • SUBTER RUBBER SHOW 2014

  • 11.09.2014 - 11.09.2014

  Zveme Vás k návštěvě SUBTER RUBBER SHOW 2014. Uvidíte v provozu stroje pro zpracování technické pryže a jako novinku předvedeme stroje pro protektorování pneumatik. K jednotlivým technologiím budou poskytnuty odborné výklady formou prezentace a poté lze s výrobci diskutovat u jednotlivých...

 • Výzva k podaniu prihlášok k účasti v národnom stánku MH SR na veľtrhoch a výstavách v druhom polroku 2014

  • 16.09.2014 - 06.12.2014

  Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Národného projektu na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagácie slovenského priemyselného potenciálu ponúka malým a stredným podnikom možnosť spoluúčasti v národnom stánku na zahraničných veľtrhoch a výstavách v druhom...

 • BUSINESS PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA V PRAXI

  • 17.09.2014 - 17.09.2014

  Kurz je určený hlavne pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy, manažérov a pracovníkov v podnikateľskom sektore, ale tiež pre širokú verejnosť, ktorá má záujem rozšíriť alebo zdokonaliť svoje vedomosti v oblasti protokolu a spoločenského...

 • Aktuálne zmeny v odpadovom hospodárstve - školenie

  • 18.09.2014 - 18.09.2014

  Dovoľte, aby sme Vás pozvali na školenie "Aktuálne zmeny v odpadovom hospodárstve" zamerané na poskytnutie podstatných informácií v kontexte celého zákona o odpadoch tak, aby zmeny súviseli s každodennými prevádzkovými požiadavkami riadenia odpadového...

 • EVENT MARKETING

  • 19.09.2014 - 26.09.2014

  Cieľom tréningu je objasniť pojmy event marketing a event manažment a to, aké miesto má event marketing v celkovej komunikačnej stratégii spoločnosti. Mnohé firmy zistili, že event by nemal byť osamelým majákom stojacim v mori podlinkovej komunikácie, ale mal by byť súčasťou strategických...

 • POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI

  • 24.09.2014 - 24.09.2014

  Cieľová skupina: zamestnanci zamestnávateľa, SZČO, odborne spôsobilé osoby na obsluhu určitých pracovných prostriedkov, verejnosť pre vlastnú...

 • Povrchové úpravy pro zpracovatele plastů

  • 24.09.2014 - 24.09.2014

  Dne 24.9.2014 od 13 hodin proběhne v sídle Plastikářského klastru mini-konference na téma - Povrchové úpravy pro zpracovatele...

strana 1 z 2
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník