REACH CONFERENCE 2023

  • 22.05.2023 - 23.05.2023 | Bratislava | Slovensko
Ekotox Centers spoločne s partnermi Cefic, Eurometaux, EPMF pozývajú na REACH CONFERENCE 2023, ktorá sa uskutoční v termíne 22. a 23. mája 2023 v Bratislave.


REACH CONFERENCE 2023 predstavuje jedinečnú príležitosť získať aktuálne informácie o dynamicky sa meniacej chemickej legislatíve a manažmentu chemických látok.

Konferencia REACH je organizovaná už po trinásty raz a spája lektorov a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu a obchodu, štátnej správy a iných zainteresovaných strán.

Aké sú hlavné témy REACH konferencie 2023?

  • PRÁVNE PREDPISY EÚ O CHEMICKÝCH LÁTKACH – SMEROM K NOVÉMU NARIADENIU REACH 2.0
  • POLITIKY, DOPADY A STRATÉGIE
  • AUTORIZÁCIA; HODNOTENIE; OBMEDZENIA
  • REACH 2.0 - ZLEPŠENIE/AKTUALIZÁCIA HODNOTENIA a MANAŽMENTU RIZIKA
  • KONTROLY a PRESADZOVANIE NARIADENIA REACH
  • ĎALŠIE INICIATÍVY – PARC: INVESTÍCIE DO VEDY A ÚDAJOV NA PODPORU ZNALOSTÍ O CHEMICKÝCH LÁTKACH

REACH konferencia 2023 - možná účasť oj online.

Účasť zástupcov štátnych inštitúcií je zdarma.

Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku.

Viac informácii »

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník