Prezident prijal predstaviteľov Autoklastra západné Slovensko

Prezident prijal predstaviteľov Autoklastra západné Slovensko

Prezident Ivan Gašparovič prijal predstaviteľov Autoklastra západné Slovensko a Slovenskej technickej univerzity spolupracujúcich na projekte implementácie vedeckovýskumných výsledkov do automobilovej výroby na Slovensku.

"Snažíme sa dostať do partnerstiev, aby sme mohli robiť aj výskum a vývoj," uviedol Štefan Chudoba, riaditeľ Autoklastra Západné Slovensko. Ako dodal, cieľom Autoklastra je vrátiť do priemyselných podnikov a univerzít v regióne výskum a vývoj. Podľa jeho slov sa  otvára priestor na spoluprácu a sieťovanie, vzdelávanie a aplikovaný vývoj. "Prišiel čas, aby sme sa po dôkladnej analýze viac otvorili pre nové výzvy v environmente, materiáloch, elektrických a hybridných pohonoch a vytvorili priestor, pre spoluprácu s európskymi a svetovými centrálami na inováciách, kde máme priestor uspieť,  uviedol Štefan Chudoba.

Prezident republiky vyjadril potešenie, že Autoklaster si vybral za partnera práve Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, ktorá disponuje odborným potenciálom. Aj umiestnenie aktivít tohto združenia do regiónu mesta Trnava považuje prezident za veľmi dobré. Slovensko si podľa hlavy štátu môže trúfnuť aj na viac, ako len na montážne závody a preto "myšlienka vybudovania Autoklastra Západné Slovensko môže byť veľmi účinná a prospešná."

Imrich Chlamtac, slovenský rodák a majiteľ talianskej spoločnosti Creat Net , ktorá prostredníctvom spoločného výskumu a spájaním najlepších výskumných pracovníkov v kľúčových oblastiach informačných a komunikačných technológií na svete podporuje pôvodné vedecké myšlienky, inovatívne experimentovanie a mosty k odvetviam, ktoré slúžia ako prostriedky  pre úspešný transfer technologií uviedol, že jeho záujmom je "použiť internet na to, aby sa ľudia dostali bližšie k výskumu a vývoju."

Projekt by podľa Imricha Chlamtaca mohol pomôcť výraznejšie naštartovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja a zapojiť do tejto spolupráce naše technické univerzity. Ide o nadviazanie významnej spolupráce medzi Európskou alianciou pre inovácie, spoločnosťou Create Net, s ktorou už prebiehala úspešná spolupráca a samozrejme našou Slovenskou technickou univerzitou, ktorá na projekte tiež spolupracovala. Chlamtac tiež  pripomenul, že projekt by mohol  pomôcť pri zapojení  kapacít slovenskej vedy do medzinárodnej spolupráce.

Ivan Gašparovič je presvedčený, že do spolupráce na tomto projekte by mali byť zaangažované aj rezorty školstva a hospodárstva, s ktorých súčinnosťou by jeho realizácia bola účinnejšia.

Róbert Redhammer, rektor STU Bratislava informoval, že "Trnava z hľadiska pozície našej univerzity má veľkú prioritu rozvoja a rovnako i rozvoja automobilového priemyslu, strojárenstva a chémie." Ako dodal, STU sa chce sústrediť na tento projekt, pretože povaha orientácie na výskum a vývoj je univerzite veľmi blízka.

Prezident vyjadril predstaviteľom Autoklastra svoju plnú podporu a ponúkol im svoju pozíciu sprostredkovateľa s predstaviteľmi vlády a parlamentu.

Automobilový klaster - západné Slovensko vznikol v roku 2007 ako koncentrované zoskupenie nezávislých, regionálne prepojených firiem a pridružených inštitúcií s potenciálom zvyšovania ich konkurencieschopnosti. Klastre založené na hodnotovom reťazci sú obecne definované sieťou dodávateľských väzieb. Napríklad automobilový klaster je obvykle vybudovaný okolo kostry hodnotového reťazca spájajúceho výrobcu automobilov s jeho dodávateľmi, vzdelávacími inštitúciami, školami atď., ktorí môžu byť ďalej spojení s výrobcami špecializovaných priemyselných zariadení, elektroniky, plastov, gumy a textilu. Ide o proces postupnej integrácie tvorby a hodnoty finálneho výrobku (automobilu).

 • autor:
 • archív Automobilový klaster - západné Slovensko


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník