Zástupcovia SPK v Kórei: Nové príležitosti a inšpirácie

Zástupcovia SPK v Kórei: Nové príležitosti a inšpirácie

Zástupcovia Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) sa od 28. apríla do 3. mája 2024 zúčastnili na Workshope pre odborníkov a pracovných návštevách vo firmách v Kórei v rámci Programu zdieľania vedomostí Kórea-Slovensko (KSP).

Ciele a aktivity pracovnej návštevy

• Návšteva kľúčových vládnych a súkromných inštitúcií v Kórei.
• Zdieľanie kórejských praktík v oblasti inovačných klastrov.
• Štúdium prípadov inovatívnych klastrov v Kórei a na Slovensku pre stratégie rozvoja klastrov.
• Podpis Memoranda o porozumení s firmou Jeonnam Technopark 2.5.2024.

Obsah Memoranda o porozumení

• Zdieľanie politík a informácií v oblasti spracovania plastov a súvisiacich odvetví.
• Spolupráca v obehovom hospodárstve a chemikáliách.
• Rozšírenie technologických výmen a spolupráce medzi Slovenskom a Kóreou v oblasti spracovania plastov.

SPK v Kórei 
  

Inšpirácie pre SPK

• Zameranie na formy a nástroje sieťovania medzi členmi klastra s dôrazom na vyhodnotenie finančných prínosov.
• Zvýšené regionálne angažovanie sa, najmä v regiónoch s vysokou koncentráciou spracovania plastov (Nitra, Trenčín, Prešov).
• Zameranie na výskum, vývoj a prenos do praxe v kontexte súčasnosti.
• Hľadanie vzájomnej interakcie klastra a jeho členov s dôrazom na ekonomickú výhodnosť.
• Pracovná návšteva v Kórei priniesla SPK nové poznatky a inšpirácie, ktoré môžu pomôcť pri zlepšovaní spolupráce a inovácií v plastikárskom priemysle na Slovensku.

  • autor:
  • Slovenský plastikársky klaster, Foto: Ing. Juraj Majerský
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií v plastikárskej oblasti, poradenstvo pre chemickú a gumárenskú výrobu, školenia, kurzy plastikárskej výroby.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník