Pozvánka na odbornú exkurziu

Pozvánka na odbornú exkurziu

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER si Vás dovoľuje pozvať na odbornú exkurziu k téme akreditovaného odborného vzdelávania pre nastavovačov a operátorov vstrekolisov.

 

Téma: Výcvikové stredisko pre prípravu nastavovačov a operátorov vstrekolisov

Miesto konania: Tréningové centrum spoločnosti Mapro spol. s.r.o., Orovnica 230, Orovnica

Dátum konania: 11.06.2009                      Čas konania: od 10,00 hod. – 12,00 hod.
 
Spoluorganizátori:
A-OMEGA s.r.o., Malacky : personálno-poradenská a vzdelávacia spoločnosť
Mapro spol. s.r.o., Orovnica : odborné školiace centrum

V tréningovom centre v Orovnici sa ako v jedinom na Slovensku pripravujú v rámci akreditovaného vzdelávania zamestnanci plastikárskych firiem. Získavajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti vstrekovania plastov.
Počas exkurzie sa oboznámite s technickým vybavením tréningového centra, súčasne získate informácie o možnosti čerpania finančných prostriedkov zo strany štátu pre vzdelávanie zamestnancov.

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov potvrďte prosím obratom NÁVRATKU najneskôr však do 05.06.2009 :
 mailom na adresu: klaster@spksk.sk alebo zuzana.liptayova@spksk.sk
Ak máte ďalšie otázky k exkurzii, kontaktujte nás prosím telefonicky:
 +421 908 751 225 – Zuzana Liptayová, generálny sekretár SPK

Účasť na exkurzii je bezplatná, účastníci hradia len výdavky spojené s prepravou.

Náklady na prepravu budú stanovené podľa počtu účastníkov. Výška prepravného na 1 osobu bude oznámená najneskôr dňa 08.06.09 a následne po exkurzii bude účastníkom vystavená faktúra za prepravu.
Preprava na exkurziu je zabezpečená hromadne zo strany SPK.
Miesto odchodu: Nitra, Vašinova 61, budova Metrostavu (pri budove možnosť odparkovať osobný automobil)
Čas odchodu: 9,00 hod.

N Á V R A T K A

Máme záujem zúčastniť sa exkurzie, ktorú organizuje SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER na tému: výcvikové stredisko pre prípravu nastavovačov a operátorov vstrekolisov
ktorá sa uskutoční dňa 11.06.2009 v Tréningovom centre spoločnosti Mapro, s.r.o. v Orovnici o 10,00 hod.
Spoločnosť:           ..........................................................................
       ..........................................................................
      ...........................................................................
Meno účastníka:   ........................................................................... Funkcia: ..........................................
Meno účastníka:   ........................................................................... Funkcia: ..........................................

  • autor:
  • spk
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií v plastikárskej oblasti, poradenstvo pre chemickú a gumárenskú výrobu, školenia, kurzy plastikárskej výroby.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník