• Úvod
  • Odborné články
  • Polyamid 6 spĺňa najvyššie kritériá novej normy o požiarnej ochrane koľajových vozidiel

Polyamid 6 spĺňa najvyššie kritériá novej normy o požiarnej ochrane koľajových vozidiel

Polyamid 6 spĺňa najvyššie kritériá novej normy o požiarnej ochrane koľajových vozidiel

Leverkusen – Pripravovaná európska norma o požiarnej ochrane koľajových vozidiel kladie veľmi prísne požiadavky na použitie ohňovzdorných materiálov. High-tech plast Polyamid 6 Durethan DP BM 65 x FM30 od firmy Lanxess však prešiel testom pripravovaných noriem s najvyšším možným ohodnotením "Úroveň rizika 3". "Tým sa pre naše high-tech materiály otvára mnoho potenciálnych možností v elektrických zariadeniach pre koľajové vozidlá s vysokým rizikom vzniku požiaru. Medzi tieto zariadenia patria sýtiče, transformátory napätia, vinutia, stýkače a prepínače," hovorí Alexander Radecki, expert na ohňovzdorné termoplasty v obchodnej jednotke pre Vývoj aplikácií v semi-kryštalických produktoch. Príslušné testovanie bolo vykonané v Ústave požiarnej technológie Current GmbH & Co OHG v Leverkusene, v testovacom centre akreditovanom podľa normy DIN EN ISO / IEC 17025 a monitorovanom a certifikovanom príslušnými nemeckými federálnymi úradmi.

Zaradenie do modelových a prevádzkových tried definuje riziko
Opatrenia a požiadavky pre pripravované štandardy v oblasti požiarnej ochrany koľajových vozidiel sú v súčasnosti stále definované v norme CEN / TS 45545. Podmienky, ktoré musia jednotlivé komponenty alebo materiály pri skúškach stanovených v tejto norme spĺňať, závisia od konštrukcie železničného vozidla a druhu železničnej dopravy. Toto rozlíšenie reflektuje, aký čas cestujúci vo vlaku strávia v prípade požiaru a ako sú v závislosti na tom ohrození. Celkovo sú definované tri úrovne rizika (Hazard Level 1-3), s tým, že úroveň HL 3 je najvyššia. Spomínaná norma obsahuje typické zložky a aplikácie v oblasti koľajových vozidiel a priraďuje im štandardizované testovacie procedúry v oblasti požiarnej ochrany. Príslušná aplikácia musí v týchto testoch spĺňať požiadavky rôznej prísnosti, v závislosti na úrovni rizika.

Bezhalogénové a bezfosforové samozhášanie a vysoká tekutosť
Vynikajúca ohňovzdornosť Durethanu DP BM 65 x FM30 je založená na bezhalogénovom, bezfosforovom a bezantimónovom samozhášaní. "Polyamid 6 už preukázal úspech v oblasti železničnej dopravy a je napríklad používaný v tuneli pod Lamanšským prielivom v držiacich prvkoch pre káblové potrubie," hovorí Radecki. Je posilnený sklenými vláknami, ktoré tvoria až 65% váhy konečného produktu. Navyše je jeho tavenina ľahko tečúca (technológia EasyFlow), čo znamená, že môže byť použitá aj pre relatívne tenké hrúbky stien a zložité tvary jednotlivých komponentov. Vďaka unikátnemu zloženiu dosahuje tento polyamid nízke hodnoty dymových splodín a toxicity.


  • autor:
  • archív Lanxess
  • RADKA spol. s r.o. Pardubice

    RADKA spol. s r.o. Pardubice

    Konštrukčné a štandardné termoplasty, termoplastické elastoméry - TPE, aditíva plastov, termoplasty, PP Polypropylén granulát, PE Polyetylén granulát.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník